Ankieta dotycząca pracy oraz funkcjonowania                                                    Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kwestionariusz składający się z dwóch części: Część A - dotycząca pracy i funkcjonowania LGD (pytania od I do XVI) oraz Część B - dotycząca doradztwa udzielanego przez pracowników LGD (pytania od XVII do XXI).
Informacje uzyskane dzięki ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej pracy stowarzyszenia.

Informujemy, że ankieta jest anonimowa i skierowana głównie do mieszkańców Gmin: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec oraz Woźniki.

                                                                                                                                                                Dziękujemy za poświęcony czas.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
I. Czy jest Pani/Panu znane stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"?
Clear selection
II. Z jakich źródeł czerpie Pani/Pan informacje o działalności Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"?
III. Jakie formy otrzymywania informacji o działalności LGD Pani/Pan preferuje?
IV. Jakimi informacjami na temat działalności jest Pani/Pan zainteresowana/y?
V. Czy brała/brał Pani/Pan udział w wydarzeniach organizowanych przez LGD?
Clear selection
VI. Jeśli TAK, to w jakich?
VII. Proszę podać datę i miejsce spotkania informacyjno-konsultacyjnego, w którym brała/brał Pani/Pan udział. Proszę o odpowiedź w przypadku, gdy w pytaniu VI. zaznaczono punkt "a".
VIII. Czy jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych? Proszę o odpowiedź Tak lub Nie w przypadku, gdy w pytaniu VI. zaznaczono punkt "a". W przeciwnym razie proszę zaznaczyć Nie dotyczy.
Clear selection
IX. Czy korzystała/korzystał Pani/Pan z usług doradczych LGD?
Clear selection
X. Jak często korzystała/korzystał Pani/Pan z usług doradczych LGD "Brynica to nie granica"?
Clear selection
XI. Czy składała/składał Pani/Pan wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD "Brynica to nie granica"?
Clear selection
XII. Czy wniosek o przyznanie pomocy, który złożyła/złożył Pani/Pan w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD "Brynica to nie granica" został wybrany do dofinansowania przez Radę LGD?
Clear selection
XIII. Czy została Pani/Panu przyznana pomoc finansowa na realizację operacji (czy została podpisana umowa o przyznaniu pomocy)?
Clear selection
XIV. Jak ocenia Pani/Pan pomoc udzielaną przez pracowników Biura LGD "Brynica to nie granica"?
Clear selection
XV. Jakie Pani/Pana zdaniem działania informacyjne na temat możliwości pozyskania środków unijnych należy wzmocnić, aby docierały one do jak największej liczby osób zainteresowanych ww. tematem?
XVI. Jak ocenia Pani/Pan swoją dotychczasową współpracę z Lokalną Grupą Działania "Brynica to nie granica"?
Clear selection
XVII. Jak ocenia Pani/Pan świadczone przez pracowników Biura LGD doradztwo w zakresie pozyskiwania środków w ramach progamu LEADER-przygotowania wniosków o przyznanie pomocy/wniosków o płatność?
Clear selection
XVIII. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z przeprowadzonego doradztwa?
Clear selection
XIX. Czy uważa Pani/Pan, że osoba udzielająca doradztwa posiada wystarczającą wiedzę na temat pozyskiwania środków z programu LEADER-przygotowania wniosków o przyznanie pomocy/wniosków o płatność?
Clear selection
XX. Czy jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z formy udzielonego doradztwa?
Clear selection
XXI. Czy udzielone doradztwo było dla Pani/Pana pomocne?
Clear selection
XXII. Metryka: PŁEĆ:
Clear selection
WIEK:
Clear selection
GMINA:
Clear selection
WYKSZTAŁCENIE:
Clear selection
OBECNE ZAJĘCIE:
SKŁADAJĄC WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY DO LGD, JESTEM, REPREZENTUJĘ:
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of LGD Brynica to nie granica. Report Abuse