แบบสำรวจแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรในสังกัด สพฐ.
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจระดับความสนใจของบุคลากรในสังกัด สพฐ. ต่อแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1. ชื่อ - สกุล
Your answer
2. เพศ
3. อายุ
Your answer
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
5. ตำแหน่ง
Your answer
6. สำนัก
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service