Портфоліо студента
Кокоша Діана Юріївна
Дата народження - 02 вересня 1996 р.
Період навчання - 2013 р. - 2018 р.
Навчальний заклад - Чернігівський національний технологічний університет
Факультет - Юридичний
Спеціальність 081«Право»
Спеціалізація «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»
Відеопрезентація: https://www.flickr.com/photos/librarychnut/30810362017/in/album-72157699782966152/
Контактні дані:
Е-mail: dianka0209@ukr.net
Тел.: 063 338 85 16

Громадська діяльність
1. Інтелектуальна гра з історії та теорії держави і права серед студентів І курсу, (Чернігів, 18 лют. 2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/news_view/915/ . – Дата звернення (17.10.2018).
(Участь в інтелектуальній грі з історії та теорії держави і права серед студентів І курсу).

2. Участь у конкурсі студентського філософського есе з нагоди відзначення Всесвітнього дня філософії за регламентом ЮНЕСКО, (Острог, 2014).

3. Відбулась Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Політологія» (Умань, 22-24 квіт. 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nauka.udpu.edu.ua/vidbulas-vseukrajinska-studentska-olimpiada-z-navchalnoji-dystsypliny-politolohiya/ . – Дата звернення (17.10.2018).
(Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія»).

4. Постановочне судове засідання, (Чернігів, 23 листоп. 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/news_view/2375/ . – Дата звернення (17.10.2018).
(Участь у постановочному судовому засіданні у справі по кримінальному провадженню за ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України).

5. Науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Теорії та історії держави і права; історії політичних і правових учень; філософії права», (Київ, 30 берез. 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/news_view/2833/ . – Дата звернення (17.10.2018).
(Участь у конференції з доповіддю «Проблема правового нігілізму в Україні, та шляхи його подолання»).

6. Участь у заході «Свобода та особиста недоторканість у взаємодії з правоохоронними органами», що відбувся за участю представників Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області Управління патрульної поліції в Чернігівській області та громадської організації «МАRT», (Чернігів, 12 квіт. 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/news_view/2850/ . – Дата звернення (17.10.2018).

7. Участь в Інформаційно-розважальному заході – брейн-ринг на тему : «Пізнавай Європу, розбудовуй Україну» у рамках візиту делегації Представництва ЄС до регіонів з інформаційною кампанією «Будуймо Європу в Україні», (Чернігів, 20 квіт. 2018 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/news_view/2858/. – Дата звернення (17.10.2018).

Стажування, практика
Практика в Чернігівській обласній державній адміністрації;
Ічнянському районному суді Чернігівської області;
Переддипломна практика в Чернігівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі.
Роботи
1. Кокоша, Д. Ю. Політико-правові вчення Стародавнього Китаю / Д. Ю. Кокоша // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 22-23 трав. 2014 р.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – С. 547-550. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/pz14-t.pdf .

2. Кокоша, Д. Ю. Інформація як предмет злочинів, що посягають на національну безпеку держави / Д. Ю. Кокоша, О. М. Головко // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 14-15 трав. 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 257-259.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17047

3. Кокоша, Д. Ю. Теоретичні основи правового статусу владних суб’єктів фінансового права / Д. Ю. Кокоша, І. Г. Козинець // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 14-15 трав. 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 336-339.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17048

4. Кокоша, Д. Ю. Конституціоналізм і верховенство права як запорука демократичного розвитку суспільства / Д. Ю. Кокоша [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sworld.com.ua/konferm2/21.pdf .

5. Кокоша Д. Ю .Самовдосконалення як спротив злому (роздуми над книгою Канта) / Д. Ю. Кокоша, В. А. Личковах // Юність науки – 2015 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез доп. Міжнар. студентської наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23-24 квіт. 2015 р.). У 9 ч. Ч. 8. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 39-41.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17049

6. Кокоша, Д. Ю. Особливості впровадження електронної форми судових документів у цивільному судочинстві / Д. Ю. Кокоша // Юність науки – 2016 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 трав. 2016 р.). У 7 ч. Ч. 5. - Чернігів : Черніг. нац. технолог. ун-т, 2016. – С. 59-63. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/yn16-t5.pdf .

7. Кокоша, Д. Ю. Реалізація принципу недоторканності житла чи іншого володіння особи / Д. Ю. Кокоша, Н. М. Сенченко // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 19-20 трав. 2016 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 197-200.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17050

8. Кокоша, Д. Ю. Особливості напрямів діяльності прокуратури у відповідності з Конституцією України / Д. Ю. Кокоша // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квіт. 2017 р.) – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016.


9. Осипенко, І. Способи вчинення шахрайства в сучасних умовах / І. Осипенко, Д. Кокоша // Ukraine-EU. Innovations in Education, Technology, Bussines and Law : collection of international scientific papers. – Chernihiv : CNUT, 2018. – С. 50-53. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u295/zbirnyk_ukraineeu.pdf .

10. Кокоша, Д. Ю. Проблема правового нігілізму в Україні, та шляхи його подолання /Д. Ю. Кокоша [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/33748/1/Кокоша%20Д.Ю..PDF .

11. Кокоша Д. Ю. Склад та структура Європейського суду з прав людини / Д. Ю. Кокоша // Юність науки – 2018 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 10-12 квіт. 2018 р.). У 2 ч. Ч. 2.– Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 131-133. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/yn18-t1.pdf .

12. Кокоша, Д. Ю. Відмежування перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу від катування / Д. Ю. Кокоша // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези доп V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 16-17 трав. 2018 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 195-198.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17051

13. Кокоша, Д. Ю. Фізіологічний та патологічний афекти : особливості та співвідношення в юридичній психології / Д. Ю. Кокоша // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 16-17 трав. 2018 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 198-201.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17052

Досягнення
1. Грамота за участь в конкурсі студентського філософського есе з нагоди відзначення Всесвітнього дня філософії за регламентом ЮНЕСКО (Острог, 2014);
2. Грамота у номінації «Знавець історії політичної думки» ІІ етапу Всеукраїнської студенської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія» (Умань, 2015);
3. Грамота Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету за активну участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»;
4. Сертифікат за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з теорії та історії держави і права, історії політичних і правових учень, філософії права (Київ, 2018);
5. Грамота Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету за активну участь у науковій діяльності;
6. Диплом за зайняте ІІІ місце в інформаційно-розважальному заході – брейн-ринзі на тему «Пізнавай Європу, розбудовуй Україну» за ініціативи Представництва Європейського Союзу в Україні, який проходив у Чернігівському національному технологічному університеті;
7. Сертифікат за участь в інформаційно-розважальному заході – брейн-ринзі на тему «Пізнавай Європу, розбудовуй Україну» за ініціативи Представництва Європейського Союзу в Україні, який проходив у Чернігівському національному технологічному університеті;
8. Certificate № 2018 – 4d/068 of distance participation THE FOURTH INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW” (Slovak republic – Czech republic, April 24-28, 2018).
9. Диплом бакалавра з відзнакою.

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service