PŘIHLÁŠKA NA CESTU DO ÚDOLÍ BOSENSKÝCH PYRAMID

Zájezd je organizován jako cesta pro přátele, není veden cestovní kanceláří.

  Přihláška na cestu v termínu 6.5. - 10.5.2017

  Děkujeme za Váš zájem o cestu s námi a za vyplnění Vaší přihlášky. Po vyplnění přihlášky prosím proveďte platbu v pro Vás nejbližším možném termínu (nejpozději měsíc před odjezdem) na účet 159838649/0300 vedený u ČSOB. Jako variabilní symbol uveďte datum Vašeho narození ve formátu: ddmmrrrr Cena cesty nezahrnuje cestovní pojištění.

  Registrační údaje

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Bosenské pyramidy - cesty s přáteli

  MgA. Václav Skácel, tel.: +420 777 200 094, E-mail: skacel@fmk.utb.cz Korespondenční adresa: Václav Skácel, Březolupy 16, PSČ 687 13 www.pyramidybosna.cz www.facebook.com/pratelepyramidvbosne