โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง หลักสูตร "การกระทำทางปกครองและความรับผิดทางปกครอง"
**** กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนทำการสมัคร****

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจะจัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง หลักสูตร “การกระทำทางปกครองและความรับผิดทางปกครอง”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองและความรับผิดทางปกครองเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ : บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ นักกฎหมาย ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นิสิต นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

อบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
(อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา 9.00-16.00 น.
รวมระยะเวลาการอบรม จำนวน 66 ชั่วโมง (อบรมทั้งสิ้น 11 วัน)

** ค่าลงทะเบียนทั้งหลักสูตร คนละ 19,000 บาท (รวมค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)

** การรับสมัคร : นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

** คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : บุคคลทั่วไปที่สนใจ (ไม่จำกัดคุณวุฒิ)

** ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาอบรมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

**สถานที่อบรม : ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
เลขที่ 32/2 – 8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

**เลขบัญชีสำหรับการโอนเงิน : บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 040-0-28038-8 ชื่อบัญชี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


***กรุณาชำระเงินค่าสมัคร 19,000 บาท พร้อมส่งสลิปและยืนยันชื่อผู้อบรม มาที่ อีเมล์ eduthaibar@gmail.com
หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบเเล้ว จะมีเมล์ยืนยันการชำระ ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ
(นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์)

เบอร์ติดต่อ: 02 887 6836 แผนกบริหารการศึกษา
หมายเหตุ: กรุณาติดต่อ จันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น.
โปสเตอร์โครงการ
กำหนดการ หน้า 1
กำหนดการหน้า 2
คำนำหน้าชื่อ *
หากใช้คำนำหน้าอื่น ๆ โปรดระบุ
ชื่อจริง (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ) *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)
Your answer
วุฒิการศึกษา *
Your answer
ท่านเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาประเภทใด *
อายุ *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
กรุณาใส่หมายเลขติดกันโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย "-" คั่น เช่น 0999999999
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้) *
Your answer
E-Mail( กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง มิเช่นนั้น อีเมล์ตอบกลับอาจจะส่งไปไม่ถึงท่าน) *
ตรวจสอบอีเมล์ที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลติดต่อกลับจากโครงการ
Your answer
อาหารที่รับประทาน
การออกใบเสร็จรับเงิน (รับที่หน้างาน)
โปรดระบุรายละเอียดที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ (ระบุชื่อบุคคล หรือชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีของท่านก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกใบเสร็จ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จให้ภายหลังได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว)
กรณีหน่วยงานส่งเข้าอบรมกรุณาสอบถามรายละเอียดการกรอกใบเสร็จจากฝ่ายบัญชีและการเงินให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าอบรม
Your answer
ขอยืนยันความประสงค์จะขอเข้าร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้ โดยโอนเงิน 19,000 บาท : บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 040-0-28038-8 ชื่อบัญชี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา***กรุณาชำระเงิน พร้อมส่งสลิปและยืนยันชื่อผู้อบรม มาที่ อีเมล์ thaibar.course@gmail.com หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบเเล้ว จะมีเมล์ยืนยันการชำระ ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy