แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา ปีการศึกษา 2560
Survey Form level of satisfaction with STIC library services 2017
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
Please tick the box that most closely approximates your own satisfaction level.
1. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม (Status of respondents) *
2. ระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน (The level of satisfaction on each side)
มากที่สุด (Most) = 5 คะแนน มาก (More) = 4 คะแนน ปานกลาง (Moderate) = 3 คะแนน น้อย (Less) = 2 คะแนน น้อยที่สุด (Least) = 1 คะแนน
2.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources) [Books/Journals/Newspaper/Audio-visual] *
2.2 ด้านการเข้าถึงข้อมูล (Accessing to information resources) [Research Database/UlibM/The arrangement Books on shelves] *
2.3 ด้านเครื่องมือ (Tools and Equipment) [Computer/Internet] *
2.4 ด้านผู้ให้บริการ (Librarians) *
2.5 ด้านขั้นตอนการให้บริการ (The process of library services) *
2.6 ด้านสถานที่ ( The library ) *
3.ระดับความพึงพอใจในกิจกรรมของห้องสมุด (Level of satisfaction in library activities)
มากที่สุด (Most) = 5 คะแนน มาก (More) = 4 คะแนน ปานกลาง (Moderate) = 3 คะแนน น้อย (Less) = 2 คะแนน น้อยที่สุด (Least) = 1 คะแนน
3.1 กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด (Guide to Library Services) *
3.2 กิจกรรมยอดนักอ่าน (Reading activity) *
3.3 กิจกรรมยืมไม่อั้นอ่านให้อิ่ม *
3.4 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด *
3.5 กิจกรรมโครงการนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด *
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service