Kvalifikační kurz PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Absolvent kvalifikačního kurzu získá odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách, dle zákona 108/ 2006 Sb. Je určen pro zaměstnance sociálních služeb či pro uchazeče o zaměstnání, a pro všechny, kteří si potřebují nebo chtějí doplnit tuto odbornou způsobilost. Kurz je v celkovém rozsahu 152 vyučovacích hodin, včetně odborné praxe. Vzdělávání je zaměřeno na získání teoretických znalostí a zároveň je kladen důraz na osvojení praktických dovedností potřebných k vykonávání prací spojených s přímou obslužnou péčí o uživatele ambulantních, pobytových a terénních služeb. Cílové kompetence absolventů kvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách představují orientaci a znalosti ze tematických okruhů dle § 37 vyhlášky 505/2006 Sb.


Kurz je akreditován u MPSV, číslo akreditace: A2021/0528-PK
Časová dotace: 152 vyučovacích hodin (z toho 48 hodin praxe)LEKTOR: tým lektorů Domova Sulická

Termín: 9. 7. 2021 – 23.7.2021 teorie
24.7. 2021 - 31.7.2021 praxe
4.8. závěrečná zkouška

Čas: 9.00 - 16.00 hod.OBSAH KURZU:
• standardy kvality sociálních služeb
• základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
• úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
• základy ochrany zdraví
• etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
• základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
• sociálně právní minimum
• metody sociální práce
• základy péče o nemocné, základy hygieny
• aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
• prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
• základy výuky péče o domácnost
• odborná praxe
• krizová intervence
• úvod do problematiky zdravotního postižení
• restriktivní opatření

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI KURZU:

Místo konání: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 48/1597, 142 00 Praha 4
(online, před kurzem obdržíte instrukce k připojení)


Cena:
7.900 Kč/osoba
PŘIHLÁŠKA NA KURZ:
Dita *
Štěpánová *
Titul před jménem
Titul za jménem
1.1.2000 *
Uveďte prosím den, měsíc, rok narození
Praha *
477 444 444 *
praha *
Na tuto adresu Vám bude zaslán certifikát o absolvování kurzu
Vyberte prosím *
Po zaškrtnutí příslušného pole je cena kurzu dle nabídky
POZNÁMKA
Prostor pro Váš vzkaz/dotaz
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy