แบบประเมินความพึงพอใจของครูบุคลากรและผู้เรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา จะได้นำผลในการประเมินปรับปรุงการบริหาจัดการห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับสบับสนุนให้ครู บุคลากรและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด
โดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
- ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
- ระดับ 4 หมายถึง ดี
- ระดับ 3 พอใช้
- ระดับ 2 ต้องปรับปรุง
- ระดับ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุลนักเรียนกรุณากรอกชื่อ-นามสกุล โดยไม่ต้องมีคำนำหน้า
Your answer
เพศ *
อายุ *
สถานภาพ *
ระดับการศึกษา *
ความพึงพอใจการใช้บริการ
ด้านระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ *
ให้ทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
5
4
3
2
1
ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
ความมีเสถียรภาพของระบบฯ สามารถใช้งานอินเทอร์ (Intrachai) ได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ แบบ LAN สามารถให้บริการได้ครอบคุมทั่วถึง
ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wirless) สามารถให้บริการได้ครอบคุมทั่วถึง
ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) *
ให้ทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
5
4
3
2
1
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ
ท่านมีความพึงพอใจในโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยฯ จัดสรรไว้ให้มากน้อยเพียงใด
ด้านการให้บริการ (Service) *
ให้ทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
5
4
3
2
1
การบริการ และดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความเร็ว และทันต่อการใช้งาน
เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถาม หรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้รวดเร็ว (เบอร์ติดต่อภายใน 149)
ด้านการให้บริการเว็บไซต์วิทยายาลัยฯ www.intrachai.ac.th *
ให้ทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
5
4
3
2
1
การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ได้อย่าสะดวก รวดเร็ว
เนื้อหาเว็บไซต์ที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
ออกแบการใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
ความสวยงานในการออบแบบ การใช้สี ขนาดของตัวอักษร มีความเหมาะสม
แสดงความคิดเห็น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย. Report Abuse - Terms of Service