ใบสมัครโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ สสวท.

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ
2. สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. สถานศึกษาทุกสังกัด
4. เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร
5. หลังจากอบรมเสร็จแล้วจะต้องนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการสอนรายวิชาของตนเองในภาคเรียนที่ 1/2563 หรือ 2/2563


การเข้าร่วมอบรม
1. เป็นหลักสูตรการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับชั่วโมงการอบรมดังนี้
2.1. ชั่วโมงการอบรม 20 ชั่วโมง
2.2. ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน
รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 3 : ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563

จำนวนผู้เข้าอบรม
รุ่นละ 45 ท่าน/สาขาวิชา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ทางเพจ shorturl.at/duH12 , Email
วันที่ 3 มิถุนายน 2563


กำหนดการอบรม สาขาวิทยาศาสตร์
กำหนดการอบรม สาขาคณิตศาสตร์
กำหนดการอบรม สาขาวิทยาการคำนวณ
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
หมายเลขบัตรประชาชน (เพื่อใช้ยื่นให้กับ กคศ.) *
Email *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
ID Line *
ชื่อสถานศึกษา *
ที่อยู่สถานศึกษา (สำหรับส่งเกียรติบัตรและเอกสาร) *
จังหวัด (ที่สถานศึกษาตั้งอยู่) *
สังกัดสถานศึกษา *
โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ SMT กับ สสวท. หรือไม่ *
สาขาวิชาที่ท่านสมัครอบรม (เลือกได้เพียง 1 วิชา) *
รุ่นที่จะอบรม (เลือกได้เพียง 1 รุ่น) *
จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 45 ท่าน/สาชาวิชา
ท่านเป็นศิษย์เก่า มรภ.ศรีสะเกษ หรือไม่ *
หากท่านเป็นศิษย์เก่า มรภ.ศรีสะเกษ โปรดระบุ คณะ สาขาวิชา และรหัสนักศึกษา 2 ตัวหน้า เช่น 55
ถ้าโครงการมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำกิจกรรมสู่ห้องเรียนโดยทาง สสวท, และมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ และ อุปกรณ์ สื่อการสอนต่างๆ ท่านสนใจเข้าร่วม หรือไม่ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sisaket Rajabhat University. Report Abuse