PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ KHÁCH SẠN, DU LỊCH

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá chủ lực của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 – 2020” là dự án sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý năng suất và chất lượng. Kính đề nghị Quý Doanh nghiệp cung cấp các thông tin cơ bản sau đây để Ban điều hành đề án xem xét điều kiện đưa vào chương trình hỗ trợ.

    PHẦN THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

    Quý đơn vị làm theo hướng dẫn và chọn phương án phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình.
    This is a required question