PM02 - Predpoklady
Správne stanovenie predpokladov projektu môže mat významný vplyv na jeho úspech. Vyplnením tohto dotazníka si môžete otestovať svoje znalosti z tejto oblasti a zároveň nám pomôcť zostaviť obsah pripravovaného webinara.
Vyberte prosím vždy jednu odpoveď.
Ako intenzívne pracujete s predpokladmi? *
Pod predpokladmi v projektoch rozumieme
10 points
Vyberte správne pokračovanie tvrdenia "Ak sa nenaplnia predpoklady"
10 points
Interné predpoklady chránia
10 points
Externé predpoklady chránia
10 points
Spoločné predpoklady chránia
10 points
Revíziu interných predpokladov musí vykonávať
10 points
Revíziu externých predpokladov zabezpečuje
10 points
Vyberte správnu odpoveď - čo je pravdepodobnejšie
10 points
Externé predpoklady (protiplnenia) sa majú stať súčasťou zmluvy
10 points
Predpoklady sa stanovujú v Logickom rámci k
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms