แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
กรุณาเลือกตัวเลือกหรือเติมข้อความที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ *
2. สถานภาพ
กรณีท่านเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตอบเฉพาะข้อ 2.1 หากท่านเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายนอกตอบเฉพาะข้อ 2.2
2.1 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Clear selection
2.2 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ
Clear selection
3. ท่านทราบข่าวการจัดการประชุมวิชาการฯ นี้ จากสื่อใด *
ท่านสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
4. เหตุผลที่ท่านตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ *
ท่านสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
สิ้นสุดตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
หากท่านทำการประเมินใน "ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน" แล้วเสร็จแล้ว กรุณาคลิก "ถัดไป"
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy