แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ (ดย.)
กรุณากรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 อาชีพของท่าน
Clear selection
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในด้านคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์ (ดย.)
( ท่านสามารถเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ )
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจด้านออกแบบและจัดการรูปแบบเว็บไซต์ (ดย.)
( ท่านสามารถเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ )
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ข้อแก้ไขเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy