Evaluační dotazník - Pedagogika-veřejná správa KS (Mgr.)
Vážená studentko, vážený studente,

předložený dotazník zjišťuje Vaše mínění o daném studijním oboru. Slouží jako nástroj získávání informací pro garantující pracoviště a umožňuje mu na základě Vaší zpětné vazby modifikovat a zkvalitňovat výuku ve studijních oborech. Prosíme proto o pravdivé zodpovězení jednotlivých otázek. Pro každé tvrzení v dotazníku vyberte jedno z číselných hodnocení od 1 do 4, které je nejblíže Vašemu názoru a označte jej. Dotazování je anonymní.

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu vyplnit evaluační dotazník.

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Ředitelka Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP Olomouc
1 Rozhodně souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Spíše nesouhlasím
4 Rozhodně nesouhlasím
1. Výuka rozvíjela mé znalosti.
2. Výuka rozvíjela mé dovednosti.
3. Výuka byla odtržena od reality.
Můžete zdůvodnit Vaší odpověď na položku č. 3?
Your answer
1 Rozhodně souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Spíše nesouhlasím
4 Rozhodně nesouhlasím
4. Vyučující byli na výuku vždy připraveni.
Můžete zdůvodnit Vaší odpověď na položku č. 4?
Your answer
1 Rozhodně souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Spíše nesouhlasím
4 Rozhodně nesouhlasím
5. Všichni vyučující, kteří mne učili, vždy dodržovali to, co nám slíbili (termíny, pravidla pro odevzdávání prací, aj.).
6. Konzultační hodiny byly ze strany vyučujících vždy dodržovány.
7. Informace ze strany garantky oboru byly předávány včas.
8. Informace předávané ze strany garantky oboru byly vždy úplné.
9. Vyučované disciplíny na sebe logicky navazovaly.
10. Informace v jednotlivých disciplínách se zbytečně neopakovaly.
11. Byl/a jsem spokojen/a s tématickou nabídkou volitelných disciplín (B).
12. Organizační stránka povinných praxí byla bezproblémová.
Můžete zdůvodnit Vaší odpověď na položku č. 12?
Your answer
1 Rozhodně souhlasím
2 Spíše souhlasím
3 Spíše nesouhlasím
4 Rozhodně nesouhlasím
13. Kdybych se znovu rozhodoval/a opět bych studoval/a zvolený studijní obor.
Můžete zdůvodnit Vaší odpověď na položku č. 13?
Your answer
Vaše další připomínky:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service