فرم رضایتمندی از کارکنان حوزه آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده پرستاری
Sign in to Google to save your progress. Learn more
سهیلا یکتا *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
رقیه سادات رضایی *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
فاطمه وحدانی *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
مهتاب سجادی *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
مریم سیاووشی *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
سیده فاطمه سیدی *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
اسماء محمدپور *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
محمد باقر خوشنویس *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
علی اسفیدانی *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
مریم عاقلی *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
زهره شیرازی *
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت ادب و احترام
خوش رویی
مسئولیت پذیر بودن
پاسخ گو بودن
در دسترس بودن
گوش دادن به مسائل دانشجویان
رفتار منصفانه
راه انداختن کار ها در اسرع وقت
داشتن صبر و بردباری در برخورد با دانشجویان
انتقاد پذیر
توانمندی و اشراف کامل به کار
داشتن دانش کافی برای حل مشکلات دانشجویان
پیشنهادات/ انتقادات
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy