Kartläggning av insatser för att främja entreprenörskap på landsbygden
Du får denna enkäten eftersom ditt perspektiv behövs i en kartläggning för att öka kunskapen om de insatser som gjorts de senaste tre åren för att stötta entreprenörskap i Sverige generellt, och specifikt i Norrland.

Kartläggningen har initierats av Familjen Kamprads stiftelse. Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning och forskning för att främja bla entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd.

Resultatet kommer att användas i stiftelsens arbete samt presenteras i en rapport under våren 2019 . Vi hoppas att du har möjlighet att lägga några minuter på att svara på enkäten.

Om du känner nyckelpersoner i andra organisationer som du tycker borde svara på enkäten är du välkommen att maila länken till dessa. Deadline för svar: 14/11 2018.
Din huvudsakliga sysselsättning/arbetsplats *
Vilka insatser på grundskole- och gymnasienivå för att stötta entreprenörskap känner du till? (fyll gärna i fler på "annat")
Vilken insats på grundskole- och gymnasienivå för att stötta entreprenörskap tycker du ÄR VIKTIGAST? (fyll i "annat" vid behov)
Vilka insatser på högskolor och universitet för att gynna entreprenörskap och forskningskommersialisering KÄNNER DU TILL? (fyll gärna i fler på "annat")
Vilken insats på högskolor och universitet för att gynna entreprenörskap och forskningskommersialisering anser du ÄR VIKTIGAST? (fyll i "annat" vid behov)
Vilka insatser för att stötta de som försöker starta företag KÄNNER DU TILL? (fyll gärna i fler på "annat")
Vilken insats för att stötta de som söker starta företag (med en affärsidé) anser du ÄR VIKTIGAST? (fyll i "annat" vid behov)
Vilka insatser för att stötta etablerade små- och medelstora företag som söker växa/skala upp sin verksamhet KÄNNER DU TILL? (fyll gärna i fler på "annat")
Vilken insats för att stötta etablerade små- och medelstora företag som söker växa/skala upp sin verksamhet anser du ÄR VIKTIGAST? (fyll i "annat" vid behov)
HUR VIKTIGA är följande faktorer för att främja entreprenörskap för en levande landsbygd?
Mycket viktigt
Viktigt
Mindre viktigt
Oviktigt
Lokal service/livskvalité (skolor, vård, etc)
Annan livskvalité (kultur, natur, mångfald, etc)
Demografi (yngre/växande befolkningstruktur)
Infrastruktur (fysisk och digital)
Utbildning/kompetensförsörjning
Nätverk och stödorganisationer
Lokala regler och tillstånd
Sociala normer kring företagande
Lokal såddfinansiering eller bankfinansiering
Fysiska mötesplatser såsom företagshotell, co-working spaces, inkubatorer m.m.
Decentraliserat beslutsfattande bland myndigheter
Vilka ANDRA faktorer är viktiga för att främja entreprenörskap för en levande landsbygd?
Your answer
Övriga kommentarer / reflektioner
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ratio. Report Abuse - Terms of Service