Đăng ký Học bổng "Ươm mầm tài năng nhí"
Điều khoản, điều kiện và hồ sơ đính kèm
I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều khoản và điều kiện được đề cập trong hồ sơ này dành cho ứng viên nhận học bổng (“học viên”) từ Học Viện âm Nhạc Nghệ Thuật SEAMI (“Nhà trường”). Một số học bổng ngoại lệ nhất định sẽ có điều khoản và điều kiện riêng kèm theo tài liệu này. Mọi điều khoản và điều kiện bổ sung đều được công khai trên trang thông tin về học bổng và/hoặc đề cập trong thư mời nhận học bổng. Thuật ngữ “mời nhận học bổng” và “thư mời nhận học bổng” trong tài liệu này có ý nghĩa tương đương.
Bằng việc chấp nhận thư mời nhận học bổng, học viên đã đồng ý và bị ràng buộc với các điều khoản và điều kiện được đề cập trong tài liệu này, cũng như bất cứ điều khoản và điều kiện bổ sung nào nếu có.
Bản cập nhật mới nhất của tài liệu được công khai trên trang mạng thuộc quyền sở hữu của Nhà trường dành cho học viên của Nhà trường.
Mọi thắc mắc về học bổng, vui lòng liên hệ trực tiếp:
Trụ sở chính: 7A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@seami.world
Điện thoại: (84-8) 39107379
Trang web: www.seami.world | www.seaguitar.com | www.vietsvoice.com

1. Học bổng chỉ dành cho chính học viên được chọn, học bổng chỉ có giá trị với các khoá đào tạo của nhà trường được hội đồng học bổng chọn lựa và không thể quy đổi thành tiền hay chuyển nhượng. Trong suốt quá trình và đưa ra kết quả chọn lựa học bổng, quyết định của Nhà trường đại diện hội đồng học bổng là quyết định cuối cùng.
2. Chính sách học bổng mặc định được cấp cho 01 (một) học viên/ 01 (một) lộ trình đào tạo cho bộ môn học viên đã chọn trên Đơn ứng tuyển phần I. Việc hoàn tất lộ trình đúng tiến độ, kết quả đúng tiêu chuẩn... sẽ quyết định việc học viên được tiếp tục nhận mức học bổng các lộ trình tiếp theo hoặc ngưng chương trình học bổng. Trừ trường hợp được đề cập rõ trong thư mời nhận học bổng, trách nhiệm nộp thuế, phí và các khoản phải thu khác (nếu có) theo luật định đều do học viên nhận học bổng chi trả. Thông tin về các khoản phí và khoản phải thu khác có thể liên hệ trực tiếp Nhà trường, Nhà trường sẽ hỗ trợ trong phạm vi của mình.
3. Nếu học viên nhận học bổng trượt một học phần của lộ trình đào tạo, thì học viên sẽ phải đóng học phí để học lại học phần đó.
4. Học bổng cho học viên tương lai không thể bảo lưu trừ khi có văn bản đồng ý của Nhà trường cho phép. Học bổng cho học viên hiện tại có thể bảo lưu trong một học phần của lộ trình đào tạo (tối đa không quá 3 tháng). Trong mọi trường hợp, quyết định của Nhà trường là quyết định cuối cùng.
5. Nếu học viên nhận học bổng được cho phép chuyển bộ môn, học bổng sẽ chỉ còn giá trị bằng giá trị còn lại của bộ môn trước đó, tính từ thời điểm Nhà trường xác nhận việc cho chuyển bộ môn.
6. Học viên nhận học bổng có thể đăng ký học tại chi nhánh phù hợp theo địa chỉ cư trú hiện tại và chỉ trong khu vực thành phố/ quốc gia theo địa chỉ cư trú hiện tại có chi nhánh phù hợp.
7. Học viên nhận học bổng có trách nhiệm thông báo với Nhà trường về bất cứ thay đổi gì ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc nhận và thực hiện học bổng. Một học viên chỉ được nhận nhiều nhất 01 (một) học bổng cho 01 (một) học viên/ 01 (một) lộ trình đào tạo/ 01 (một) bộ môn. Trường hợp, học viên nhận học bổng của nhiều bộ môn thì ưu tiên cho học viên chọn một và chỉ một học bổng hoặc cao nhất hoặc học viên thích nhất. Trường hợp đặc biệt thì Nhà trường sẽ xem xét giá trị của học bổng và quyết định của Nhà trường là quyết định cuối cùng.
8. Học viên nhận học bổng có trách nhiệm đến lớp theo lịch học đã trao đổi và được Nhà trường xác nhận qua văn bản/ email.. Trường hợp đặc biệt, học viên nhận học bổng có thể được giảm tải học phần trong lộ trình đào tạo trong thời gian nhất định.
9. Nhà trường không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát nào gây ra bởi sai sót trong việc cung cấp thông tin của người nhận học bổng.
10. Học viên nhận học bổng có trách nhiệm thông báo với Nhà trường trong thời gian sớm nhất nếu chưa nhận được học bổng. Nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại liên quan đến học bổng nếu không được thông báo trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Nhà trường gửi Thư mời nhận học bổng cho học viên.
11. Để đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, Nhà trường có thể trả muộn học bổng và sẽ có Thông báo cho học viên về vấn đề này.
12. Tùy mỗi kỳ, học viên nhận học bổng có thể được yêu cầu điền phiếu khảo sát trực tuyến hoặc cung cấp ý kiến phản hồi về học bổng và trải nghiệm học tập.
13. Khi Học viên nhận học bổng, học viên đã đồng ý:
A. Cho Nhà trường và nhân sự của Nhà trường:
- Quay phim, chụp ảnh bạn và sử dụng hình ảnh của bạn liên quan đến chương trình học bổng
- Sử dụng toàn bộ tài liệu bạn viết về trải nghiệm tại Nhà trường
- Tham gia, nếu được yêu cầu, vào bất cứ chương trình công khai nào phục vụ cho việc quảng bá hình ảnh Nhà trường, tài trợ học bổng hoặc các hoạt động khác của trường.
B. Tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích từ hoặc liên quan đến các tài liệu bạn đã viết trong hồ sơ học bổng hoặc hình ảnh của bạn được chụp hoặc đại diện cho trường thuộc bản quyền của trường. Quyền này bao gồm chuyển giao hình ảnh cho bên thứ ba, tuy nhiên sẽ chỉ được sử dụng khi được sự cho phép của bạn.
C. Trường có bản quyền đối với những tuyên bố của bạn hoặc tuyên bố trên danh nghĩa của bạn, quyền sử dụng bất cứ tài liệu học bổng nào do bạn viết và phim, ảnh liên quan đến bạn về Nhà trường.
D. Nếu được yêu cầu, sẽ tham dự lễ trao học bổng hàng năm, và bạn có thể sẽ được yêu cầu tham gia các hoạt động khác để quảng bá học bổng, gồm nói chuyện trước công chúng, ngày hội thông tin, các công tác kêu gọi tài trợ, trả lời phỏng vấn và chụp ảnh báo chí. Ảnh chụp và video tại những sự kiện này có thể sẽ được sử dụng và chuyển giao tới bên thứ ba.
14. Nhà trường có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với các vấn đề liên quan đến chương trình học bổng, bao gồm ngừng hoặc rút học bổng đối với học viên:
A. Bị phát hiện cung cấp thông tin sai lệch trong tài liệu ứng tuyển học bổng.
B. Bị đình chỉ học vì sai phạm các nguyên tắc
C. Không duy trì học phần liên tục hoặc có mà không được cho phép chính thức về việc nghỉ học.
D. Không đạt điểm kiểm tra cuối học phần tối thiểu (được quy định chi tiết theo văn bản của từng khoa đào tạo).
E. Không thực hiện đúng điều khoản và điều kiện quy định trong văn bản này và/hoặc thư chấp nhận học bổng.
F. Không thực hiện đúng/ bị phát hiện vi phạm quy định, chính sách và quy định dành cho học viên của Nhà trường.
15. Nhà trường có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ lợi ích hoặc vấn đề khác không ghi chi tiết trong thư chấp nhận học bổng hoặc trong văn bản này.

II. HỒ SƠ ĐÍNH KÈM
Ngoài việc hoàn tất mẫu đăng ký này, ứng viên phải gửi kèm các giấy tờ liệt kê dưới đây bằng bản gốc (nếu được) hoặc bản sao có công chứng. Bộ hồ sơ được cho là đầy đủ khi được gửi kèm các giấy tờ sau:
- Bản sao công chứng hộ khẩu, chứng minh thư; nếu nộp HS trực tiếp tại SEAMI, ứng viên mang theo bản chính để đối chiếu. Trường hợp không cần đối chiếu bản chính, ứng viên vui lòng đính kèm hồ sơ bản Sao y chứng thực còn hiệu lực.
4 ảnh hộ chiếu (3x4);
- Bản sao các giấy khen, giấy chứng nhận giải thưởng được nêu trong Đơn xin Ứng tuyển (nếu có)

Bằng việc nhấn vào nút "Tiếp", TÔI XIN XÁC NHẬN hội đủ các điều kiện cơ bản để nhận học bổng và những thông tin nêu trên là hoàn chỉnh và chính xác theo sự hiểu biết của mình. Khi có yêu cầu, tôi đồng ý đưa ra những minh chứng cần thiết cho những thông tin đã nêu. Nếu phát hiện thông tin sai lệch, học bổng sẽ chấm dứt.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms