MŪŽIZGLĪTĪBAS NODAĻA
* Lūdzu aizpildiet šo anketu!
Objektīvi un patiesi aizpildītā anketa ļaus kursu organizatoriem iegūt informāciju, kas turpmākajā darbā būs lietderīga un paaugstinās kursu kvalitāti. /
* Просьба заполнить эту анкету!
Объективное и действительное заполнение анкеты, позволит организаторам курсов получить полезную информацию для дальнейшей работы и позволит повысить качество курсов.
Kursa veids: / Тип курса: *
1. Kā Jūs vērtējat kursu organizācijas kvalitāti un sadarbību ar Mūžizglītības nodaļas administratīvo personālu? / Как Вы оцениваете организацию курсов и сотрудничество с административным персоналом отделения? *
2. Kā Jūs vērtējat instruktora darbību? / Как Вы оцениваете работу инструктора? *
3. Kursu programmas saturu uztvert bija... / Восприятие содержания программы курсов было... *
4. Vai kursu programmas saturiskā daļa atbilst gaidītajam? / Содержание программы курсов было ожидаемым? *
5. Jūsu zināšanu pašnovērtējums pirms kursu apgūšanas? / Как вы оцениваете свои знания до начала курсов? *
6. Jūsu zināšanu pašnovērtējums pēc kursu apgūšanas? / Как вы оцениваете свои знания после окончания курсов? *
7. Vai iegūta informācija Jums būs noderīga? / Была ли полезна полученная информация? *
8. Kursu kopējais novērtējums? / Общая оценка курсов? *
9. Jūsu ierosinājumi mācību kursu satura un formas pilnveidei: / Ваши предложения по содержанию курса и улучшения формы: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Liepājas Jūrniecības koledža. Report Abuse