تست مشتری مداری
شما با انجام این تست متوجه می شوید چقدر در خدمات دهی به مشتریان خود حرفه ای هستید
وقتی مشتری از ما یا کسب و کار ما شکایت میکند:
13 points
مشتری شاکی کسی است که:
13 points
کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
12 points
زمانی که در حال قانع کردن مشتری به خرید از فروشگاه یا شرکتمان هستیم، بهترین استراتژی:
13 points
چگونه شکایات مشتریان بر عملکرد فروشگاه یا شرکت تاثیر می گذارد؟
12 points
کدام یک از موارد زیر در زمان فروش به مشتری و قانع کردن او اهمیت چندانی ندارد؟
12 points
کدامیک از گزینه های زیر در زمان رویارویی مستقیم با مشتری عصبانی در آرام کردن او موثر است؟
12 points
کدام یک از گزینه های زیر نشانه گوش دادن موثر به صحبت های مشتری نیست؟
13 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms