Zapraszamy na dni otwarte!
Zapraszamy na dni otwarte (spotkanie informacyjne). Będzie to okazja do odwiedzenia naszej siedziby, wsłuchania się w opowieści kadry i rodziców, zadawania pytań! Dzieci w tym czasie zapraszamy pod skrzydła naszych mentorów.

Wydarzenie jest bezpłatne.
Email address *
Imię i nazwisko rodzica: *
Your answer
Imię dziecka (w kontekście którego przyjdę):
Your answer
Wiek dziecka:
Your answer
Przyjdę z w/w dzieckiem: *
Jeżeli planujesz przyjść z innymi swoimi dziećmi, wpisz proszę ich imiona i wiek (np. Adam - 8, Ewa - 7). *
Your answer
Wybrany dzień otwarty: *
Required
RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Fundacja Przestrzeń informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Fundacja Przestrzeń z siedzibą w Krakowie, adres: 30-656 Kraków, ul. Michała Ossowskiego 1a, nr tel. 693405210, email: biuro@przestrzen.org.pl;
b) dane przetwarzane są w celach:
- zawarcia i wykonania Umowy o uczestnictwa w zajęciach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
- archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
c) dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny, a także następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom informatycznym, organom publicznym wynikających z obowiązku udostępnienia na podstawie odrębnych przepisów prawa;
d) dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa;
e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
f) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy;
h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania przez administratora umowy.
Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi RODO i akceptuję je. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Przestrzeń. Report Abuse