Přihlášení na setkání seniorů 22.05.2019 od 14.00 v KD Ládví
Prosím, níže vyplňte Vaše údaje - email, označit, že jste z Prahy 8, jméno, příjmení, telefonní číslo a potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů.
Email address *
ANO, jsem z Prahy 8
Procházím se Ulicí
Jméno (pouze jedno jméno) *
Your answer
Příjmení (pouze jedno příjmení) *
Your answer
Telefonní číslo *
Your answer
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem MČ Praha 8, se sídlem Zenklova 35/1, 180 48 Praha, Česká republika, IČ: 00063797 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. *
Účel zpracování osobních údajů V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence účastníků setkání seniorů a služeb s nimi spojených a pro zasílání informací o těchto službách, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly výše uvedená sdělení správcem nadále zasílána), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Prohlášení správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service