Анкета за взаимоотношенията в училище - гимназиален етап
Уважаеми ученици,
За поредна учебна година в 73. СУ "Владислав Граматик" се провежда анкетиране за проблемите и трудностите, които срещате в училище. Мнението на всеки от вас е важно, затова ви молим да отговорите откровено на въпросите в тази анкета.
Благодарим ви за участието!
Клас: *
Възраст *
Пол
1. Мислиш ли, че в 73. СУ мнението на учениците е важно? *
2. Притесняваш ли се да изразяваш мнение в училище? *
3. Според теб съществува ли сътрудничество в работата между учители и ученици? *
4. Какви са отношенията ти с другите ученици? *
5. Случвало ли се е към теб да се отнесат недобронамерено съученици в училището? *
6.Случвало ли се е да получаваш съобщения под формата на обиди и/или заплахи? *
7.Случвало ли се е да си тръгваш силно притеснен или уплашен от училище? *
8.Случвало ли се е някога да насочиш гнева си към себе си и да се самонараниш физически? *
9. Ставал ли си свидетел на несправедливо отношение към съученик? *
* В "друго" моля да опишете конкретна ситуация, ако е имало такава.
10. Случвало ли се е ти да се отнесеш недобронамерено към свой съученик? *
* В "друго" моля да опишете конкретна ситуация, ако е имало такава.
10. Ставал ли си свидетел на несправедливо отношение към учител? *
* В "друго" моля да опишете конкретна ситуация, ако е имало такава.
11. Доволен ли си от преподаването в училище? *
12. Как постъпваш, ако нещо от учебното съдържание не ти е ясно? *
13. В повечето случаи отношението на учителите към теб е: *
14. При какви обстоятелства би влязъл в конфликт с учител? *
15. Според теб дисциплината в час важна ли е за овладяване на учебния материал? *
16. Спазването на дисциплината в най-голяма степен зависи от: *
Required
17. Ако имаш възможност, какво би променил? *
Required
18. Получаваш ли подкрепа от класния си ръководител, когато имаш трудности в училище? *
19. Получаваш ли подкрепа от семейството и/или близките си при нужда? *
20. Какви теми обсъждате най-често в часа на класа? *
Required
21. Какви теми би искал да обсъждате по-често в часовете на класа? *
Your answer
22. По какъв повод си търсил или би потърсил педагогическите съветници и/или училищния психолог? *
Required
23. По какви теми би искал да поканим външни лектори, ако има възможност? *
Required
24. Какви клубове и извънкласни дейности смяташ, че е полезно да има в училище?
Your answer
25. Кои според теб са най-големите предизвикателства пред учениците в 73. СУ?
Your answer
26. Кои според теб са най-големите предизвикателства пред учителите в 73. СУ?
Your answer
27. По кои предмети часовете са ти най-интересни и защо?
Your answer
28. По кои предмети часовете НЕ са ти интересни и защо?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy