INSCRIPCIÓ A L' ENGLISH SUMMER 2021 DEL CENTRE CÍVIC DE BALÀFIA
NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A *
DATA NAIXEMENT *
MM
/
DD
/
YYYY
COL·LEGI: *
CURS *
ADREÇA:
LOCALITAT: *
TELÈFON 1: *
TELÈFON 2: *
MAIL:
NOM PARE / MARE
L'ALUMNE/A MARXA SOL A CASA: *
NÚMERO COMPTE CORRENT BANCARI *
Número compte corrent per on desitja que se li giri el rebut. (20 xifres)
INSCRIPCIÓ A:
Tarifes: Inscripció ordinària: 50€/setmana. Socis Centre Cívic Balàfia: 47€/setmana. Acollida matinal: 10€ (mínim 5 alumnes) Acollida migdia:5€ (mínim 5 alumnes) Servei menjador:10€ ( mínim 5 alumnes)
ACOLLIDA
Necessita acollir-se al règim d'acollida? (Mínim 5 alumnes per grup)
EL SEU FILL ÉS AL·LÈRGIC A ALGUN ALIMENT? *
En les activitats programades hi ha taller culinari, "Cooking", per la qual cosa ens és necessari saber si algun/a alumne/a té algun tipus d'al·lèrgia
EN CAS AFIRMATIU, A QUIN O QUINS ALIMENTS TÉ AL·LÈRGIA?
DRETS D'IMATGE. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, la direcció d’aquest casal demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i hi siguin clarament identificables. *
Pàgines web, xarxes socials i blogs de les entitas organitzadores:
*
Publicacions editades per les entitats organitzadores:
*
Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació amb la finalitat de desenvolupar i difondre l’activitat educativa:
SORTIDES *
Autoritzo al meu fill/a a participar en totes les activitats i sortides que es realitzin a l'activitat de l'English Summer 2021
*
Disposa el seu fill/a de targeta de Bus gratuïta?
RESPONSABILITAT OBJECTES *
Punt d' Estudi no es fa responsable dels objectes que puguin portar els nens: mòbils, diners, càmeres, joguines, etc…que no siguin imprescindibles per a l'activitat. Seràn responsabilitat del menor.
SERVEI DE MENJADOR *
El menjador serà amb carmanyola que portarà l’alumne des de casa; . Per garantir el manteniment dels aliments el Centre Cívic de Balàfia, conjuntament amb Punt d’Estudi, hauran de proveir els mitjans de refrigeració (nevera) i escalfament (microones) adequats, d’ús exclusiu per al servei de carmanyola; • En cap cas, l'AVV de Balàfia i Punt d’Estudi com a entitat organitzadora del casal, són responsables de l'estat dels aliments que cada alumne porti. La responsabilitat és de la família.
MESURES COVID-19 *
Per garantir les condicions de salut i la seguretat de tot l’alumnat i professorat es prendran diferents mesures d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària. Per assistir al centre l’alumnat haurà de complir els següents requisits: Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, malestar, diarrea,...) o amb qualsevol altra símptoma relacionat amb la malaltia. No tenir contacte amb alguna persona diagnosticada amb COVID-19 durant els 14 dies anteriors a l’assistència. L'alumnat haurà de dur mascareta fins que les autoritas sanitàries ens ho comuniquin el contrari. Es requerirà que també es rentin les mans, abans i després d’anar al WC i abans i després de les diferents activitats. Es ventilaran les espais i es desinfectaran superfícies regularment. Si un alumne presenta qualsevol simptomatologia relacionada amb el COVID19 no podrà entrar al centre i si es detecta durant l'estada s'aïllarà del grup i es trucarà a les famílies i/o responsables per a que vinguin a buscar-los. Les famílies es comprometen a informar de qualsevol simptomatologia detectada referent a la COVID-19 en els infants i/o en el seu entorn. A l’entrada i la sortida dels i de les alumnes les famílies hauran de prendre les distàncies de seguretat marcades (2metres). No es podrà portar cap tipus d’objecte de casa, joguines…només es requerirà el material per a desenvolupar correctament l'activitat. En cas de confinament, no es podran recuperar els diners, però hi haurà la possibilitat de recuperar els dies perduts de l'activitat en una altra setmana que estigui disponible i sempre i quan hi hagi places lliures.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS *
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: PUNT D’ESTUDI LLEIDA SL NIF: B25688193 C/ Sabadell, 16 baixos 25005 Lleida Telèfon. 973 228 860 Correu electrònic: puntdestudi@puntdestudi.com FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES Tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar l’agenda de contactes de la nostra empresa, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal derivada de la nostra relació comercial i de serveis, així com enviar-li comunicacions informatives i/o comercials sobre els nostres productes i/o serveis. CONSERVACIÓ Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de la persona interessada. DESTINATARIS Les seves dades seran tractades per Punt d’Estudi Lleida SL i els seus proveïdors de servei. DRETS Pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se a nostre domicili fiscal o bé mitjançant el correu electrònic, havent d’identificar-se correctament amb el DNI i sol·licitant clarament el dret a exercir. L’informem que les seves dades, seran incorporades en un fitxer, tractament del que és titular Punt d’estudi Lleida S.L.
ORGANITZA
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy