2019 ZGŁOSZENIE NA ZIMOWE WARSZTATY –„Czas na Muzykę”
WARSZTATY MUZYCZNE W FORMIE KOLONII
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Data koloni: *
Required
Imię i nazwisko uczestnika *
Instrument/specjalność *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Pesel *
Adres zamieszkania *
Adres email kontaktowy *
Tel. Rodziców lub opiekunów *
Tel. uczestnika
Jestem *
Required
Warsztaty podstawowe, instrument, nazwisko pedagoga *
Warsztaty w wymiarze godzin *
Warsztaty uzupełniające
Warsztaty w wymiarze godzin
Clear selection
Moje doświadczenie instrumentalne/wokalne/taneczne:
Czas nauki w wybranej specjalności *
Klasa (rok)
Miejsce pobierania nauki (szkoła, uczelnia muzyczna, dom kultury, fundacja, stowarzyszenie, lekcje prywatne itp.) –nazwa i adres:.
Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub nauczyciela akademickiego:
Proponowany przeze mnie program do pracy na Warsztatach (podstawowych i uzupełniających):
O ile to możliwe chcę mieszkać w pokoju z
konto BGŻ BNP Paribas 03 1600 1462 1874 9786 1000 0001
Prosimy o wpłatę 300 zł wpisowe (w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika, instrument, turnus)
Czy zostało przesłane potwierdzenie opłaty  (terazmuzyka@post.pl) *
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie należy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu wpisowego w wysokości 300zł. Dojazd uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć i nagrań z warsztatów w celach promocyjnych.
Zobowiązuję się do wniesienia pełnych opłat w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

Zgody RODO.
„Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka” w Białymstoku ul. Orzeszkowej 14 lok 70, terazmuzyka@post.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby oraz w celu przyjęcia zgłoszenia, dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji działań programowych i wypoczynku, archiwizacji kart kwalifikacyjnych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej, dotyczącego własnych przedsięwzięć, projektów, koncertów itp, co nie wymaga zgody. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług tj. ubezpieczyciel. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu wypoczynku będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia wypoczynku. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy. Uczestnik (jego pełnoprawny opiekun) posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika na formę wypoczynku.
Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wyrażam dobrowolnie. *
Podpis uczestnika warsztatów *
Podpis rodzica lub opiekuna *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy