Quota d'inscripció
 1. Nous alumnes: 40€
 2. Antics alumnes: 33€
 3. Alumnes de Luthier Música: 0€
 4. Descomptes: 20% quota d’inscripció per a 2 membres de la mateixa família, 30% per a 3, 40% per a 4 o més.

FORMA DE PAGAMENT: Quotes mensuals de setembre a juny, a pagar durant els primers 10 dies de cada mes. Per domiciliar el pagament, indiqueu el número de compte:

AUTORITZACIÓ:

Per fer ingressos:
IBAN ES98 0049 3078 3127 1415 6268 - titular Guillem Alonso S.L (Ballet, Contemporani, Barroc, Flamenc, Jazz).

IBAN: ES75 0049 3078 3622 1413 0846 SWIFT: BSCHESMMXXX - titular Barcelona Guitar Gallery S.L (Resta d’estils).
DADES PERSONALS:
Noms i cognoms: *
Adreça: *
CP i ciutat: *
Telèfon: *
Correu electrònic: *

Data de naixement:

*
MM
/
DD
/
YYYY
Lloc de naixement:
DNI o passaport:
MENORS D’EDAT:

Noms dels pares:

Telèfons mòbils dels pares:

Escola general:

ASSIGNATURES:
Assignatura A:
Horari A:
Professor A:
Assignatura B:
Horari B:
Professor B:
Assignatura C:
Horari C:
Professor C:
Cursareu estudis musicals en aquesta escola?
Clear selection
OBSERVACIONS i DISPONIBILITATS:

Com ens has conegut?:

NORMATIVA PER A L’ALUMNE/A:
 • L’import de la matrícula més l’import de la 1a mensualitat es cobrarà en el moment de l’alta. Matrícula no retornable.

 • El pagament de les mensualitats s’efectuarà durant els primers 10 dies de cada mes. L’alumnat que s’endarrereixi en els pagaments no podrà accedir a l’aula.

 • Tots els rebuts o xecs bancaris retornats tindran un recàrrec de 5€.

 • L’alumnat que es vulgui donar de baixa ho ha de notificar PER ESCRIT via mail 10 dies abans de començar el mes. En cas contrari haurà d’abonar l’import del mes. Els canvis de classe també s’hauran de notificar a secretaria 10 dies abans de començar el mes.

 • S’exclou tota possibilitat de recuperar les classes perdudes per causes alienes a l’escola. Únicament es recuperaran aquelles que el professor o professor substitut no hagin pogut impartir.

 • L’escola no es fa responsable de les lessions que pugui patir l'alumnat en les nostres instal·lacions.

 • Cap baixa es considerarà efectiva de manera retroactiva. En cas que l’alumnat no assiteixi a classe per lessió o malaltia, ha de comunicar-ho per correu electrònic a la secretaria de l’escola el mateix dia de la lessió/malaltia i enviar el justificant mèdic. De no fer-ho, haurà d’abonar la mensualitat corresponent amb normalitat. No es considera baixa una absència inferior a 10 dies. No serveix avisar al professor de paraula: cal enviar justificant mèdic a secretaria.

 • La falta d’assistència a les classes no implica l’impagament dels rebuts.

 • L'alumnat que es donin de baixa durant el curs i que vulguin tornar-hi al cap d’uns mesos hauran de pagar una quota de manteniment de 12/mes, o perdran la matrícula.

 • Els Bonos o Pacs de 10 hores són vàlids durant un any natural, a partir de la data d’expedició. 

 • L’alumnat ha de ser respectuós amb les instal·lacions de l’escola. L’alumnat es compromet a deixar l’espai on ha practicat net i ordenat després del seu ús.

 • No està permès fumar a cap de les instal·lacions internes i externes de l’escola, ni a la porta d’entrada del carrer. No està permès menjar dins de les aules. Es prohibeix l’ús de telèfons mòbils durant les classes.

 • S’aconsella no ballar amb joies, arrecades, rellotges, polseres o altres abaloris.

  L'Escola no es responsabilitza dels danys, pèrdua, furt o robatori de cap objecte de l’alumnat o dels seus acompanyants.

  Es prega a familiars/tutors dels alumnes menors d’edat que no els deixin sols a l’escola fora d’hores de classe ja que l’escola no se ́n farà responsable. De tota manera, la família que els deixi sols ho haurà de comunicar a secretaria, tot i que l'escola no se'n farà responsable igualment. 

  L'Escola es reserva el dret d'admissió i el dret de cancel·lar un grup si no arriba al mínim d’alumes.

  De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), les teves dades de caràcter personal i les del teu fill/filla formaran part d’un fitxer titularitat Guillem Alonso, S.L./Barcelona Guitar Gallry, S.L., amb adreça al carrer Balmes 53, pral. de Barcelona, que es compromet al compliment de l’obligació de confidencialitat.Les dades personals son només les estrictament necessàries per la correcta prestació dels serveis formatius i seran exclusivament utilitzades per la gestió de l’activitat, emissió de rebuts i contacte. Per la seva correcta prestació les dades poden ser cedits a entitats terceres que presten serveis a l’Escola i que compleixen amb el RGPD.

  Tens dret a accedir a la informació d’aquestes dades, sol·licitar la seva rectificació, oposar-te o sol·licitar la cancel·lació, enviant-nos un e- mail a escolaluthier@casaluthier.com o de manera personal en el centre.

  El sota signant dóna el consentiment pel tractament de les seves dades. També dóna consentiment en rebre el butlletí informatiu (newsletter) l’Escola Luthier de Música i Dansa, així com ofertes puntuals a través de correu electrònic.

  La direcció d’aquest centre demana el consentiment dels familiars i/o tutors legals dels alumnes menors d’edat i als alumnes majors de 18 anys, per poder publicar fotografies on hi apareguin individualment o en grup, en les diferents activitats realitzades a l’escola o en activitats extraescolars realitzades fora del recinte escolar (festivals de dansa, concerts...).

AUTORITZO a l’Escola Luthier de Música i Dansa a fer servir les imatges, sempre amb fins lícits, realitzades en activitats lectives, complementaries i extraescolars organitzades pel centre docent i publicades a:

·La pàgina web del centre i altres medis d’internet associats a l’Escola Luthier de Música i Dansa. ·Gravacions de vídeo destinades a difusió educativa no comercial.
·Fotografies per a publicitat de l’escola, revistes o publicacions d’àmbit educatiu musical i de dansa.

L’autorització podrà ser revocada en qualsevol moment si es comunica per escrit a l’escola.

*
Introduint la data considerem que signes com alumne, mare, pare o tutor legal i comporta l'acceptació de les normes de l’Escola i confirma que has estat informat de la nostra política de privacitat de la llei de protecció de dades i dels drets d’imatge: *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy