MAP II - Analýza potřeb škol v oblasti inkluzivního vzdělávání
Dotazník analýzy potřeb byl zpracován pro zmapování skutečné aktuální situace a potřeby jednotlivých školských zařízení v oblasti inkluzívního vzdělávání. Výstupy budou podkladem pro přípravu aktivit směřujících pro zabezpečení rovného přístupu ve vzdělávání v našem ORP.

Dotazník vyplňujte pouze za svou osobu.
1. Máte zájem o rozšíření znalostí z témat Speciální vzdělávací potřeby žáků?
vedení školy
učitelé MŠ
učitelé ZŠ
vychovatelé
asistenti pedagoga
zákonní zástupci
veřejnost
Poruchy chování
Vady řeči - dysfázie
Logopedie - řečová výchova, vývoj řeči
Mimořádně nadaní
Práce s Individuálním vzdělávacím plánem
Žáci s Lehkým mentálním postižením
Žáci s Poruchou autistického spektra
Žáci - cizinci
Vývojové poruchy učení
jiné: (níže uveďte které)
Clear selection
1. Jiné:
2. Upřednostňujete:
vedení školy
učitelé MŠ
učitelé ZŠ
vychovatelé
asistenti pedagoga
zákonní zástupci
veřejnost
Školení odborníka
Beseda pod vedením odb. lektora
Exkurzi a náhledy do výuky v jiné škole
Případové studie s odborníkem z SPC
Jiné (uveďte níže):
Clear selection
2. Jiné:
3. Školení (kurz) pod vedením odb. lektora
vedení školy
učitelé MŠ
učitelé ZŠ
vychovatelé
asistenti pedagoga
zákonní zástupci
veřejnost
Dopolední
Odpolední
Prázdninové termíny
Krátkodobé (4-8hodin)
Dlouhodobé - vícedenní
Clear selection
4. Preferujete školení (kurz) pod vedením odb. lektora:
vedení školy
učitelé MŠ
učitelé ZŠ
vychovatelé
asistenti pedagoga
zákonní zástupci
veřejnost
Prezenčně
Distančně
Clear selection
5. Beseda (osvěta) pod vedením odborného lektora
vedení školy
učitelé MŠ
učitelé ZŠ
vychovatelé
asistenti pedagoga
zákonní zástupci
veřejnost
Dopolední
Odpolední
Prázdninové termíny
Clear selection
6. Exkurze do jiné školy
vedení školy
učitelé MŠ
učitelé ZŠ
vychovatelé
asistenti pedagoga
Dopolední
Odpolední
Prázdninové termíny
Clear selection
7. Máte zájem o spolupráci s konkrétními odborníky? (uveďte jména, případně témata besed nebo školení)
8. Databáze pomůcek pro žáky se SVP (https://ddppo.estranky.cz). Využili jste někdy databázi vytvořenou v MAP I?
vedení školy
učitelé MŠ
učitelé ZŠ
vychovatelé
asistenti pedagoga
zákonní zástupci
veřejnost
Ano
Ne
Clear selection
9. Katalog pomůcek pro žáky se SVP (https://ddppo.estranky.cz). Máte zájem aktualizovat databázi?
vedení školy
učitelé MŠ
učitelé ZŠ
vychovatelé
asistenti pedagoga
zákonní zástupci
veřejnost
Ano
Ne
Clear selection
10. Upřednostňujete doplnění databáze o:
10. Podělíte se s námi o návrhy a doporučení na konkrétní pomůcky a jejich dodavatele, se kterými máte dobré zkušenosti?
11. O jaké aktivity, týkající se distanční výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, máte vzhledem k aktuální epidemiologické situaci zájem?
Pokud máte zájem být informován o průběhu projektu MAP II, uveďte prosím Váš email.
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy