สมัครอบรมCPDวิจัย61
* ข้อจำกัด
1.รับเฉพาะบุคลากรภายในคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น
2. รับสมัคร
- อาจารย์แพทย์ รับจำนวน 30 คน/Module
- ผช.วิจัย รับจำนวน 10 คน/Module
3.ในวันอบรมที่มีการ Workshop ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมกรุณาเตรียม Notebook ส่วนตัวมาด้วย และจะทำการประสานงานแจ้งท่านต่อไป
4.ท่านที่เข้าร่วมอบรมครบทุกหลักสูตร (7 Module) จะได้รับใบประกาศนียบัตร
5.หมดเขตรับสมัครแต่ละ Module ดังนี้
5.1 Module 1 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 มิ.ย 61
5.2 Module 2 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 6 ก.ค 61
5.3 Module 3 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 13 ก.ค 61
5.4 Module 4 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 ส.ค 61
5.5 Module 5 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 ก.ย 61
5.6 Module 6 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 พ.ย 61
5.7 Module 7 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 ธ.ค 61
6. ทุกหลักสูตร (7 Module) จัดอบรม ณ ห้อง 101 ชั้น 1 ตึก SiMR

( *จะขออนุญาตทำการปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนด กรณีหากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด)

หมายเหตุ: หากผู้เข้าร่วมอบรมสนใจเข้าร่วมอบรมใน module ต่างๆ กรุณาแจ้งประสงค์สมัครได้ทันที(สมัครครั้งเดียวเลือกเข้าได้หลาย Module) และทางฝ่ายวิจัยจะทำการยืนยันและขออนุมัติตัวบุคคลไปยังต้นสังกัดของท่านต่อไป

***********************************************

(ร่าง) กำหนดการอบรม https://goo.gl/jDdYB1

***********************************************

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการ) (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งวิชาการ)(ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
ภาควิชา *
Your answer
รหัส ID *
Your answer
e-mail *
Your answer
เบอร์โทร(ที่ติดต่อได้สะดวก) *
Your answer
สถานะผู้สมัคร
ท่านต้องการสมัครอบรมระยะสั้นหลักสูตรใด? *
Module 1 ,Module 2 Module 3 Module4 และ Module5 ขออนุญาตปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมเต็มแล้วค่ะ
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service