Registration: Responsible Business Forum - Vietnam
Event Date: 25-26 November 2019
Event Address: Lotte Legend Saigon Hotel,
2A-4A Ton Duc Thang St., Ben Nghe ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City
Contact us at tri@ilo.org


Email address *
Please confirm your attendance for the Responsible Business Forum - Vui lòng xác nhận việc tham dự Diễn đàn Kinh doanh có Trách nhiệm
Title - Danh xưng
First Name - Tên
Your answer
Last Name - Họ
Your answer
Title/Official Position - Chức danh/Chức vụ chính thức
Your answer
Organization - Cơ quan
Your answer
Address of your organization - Địa chỉ cơ quan
Your answer
Official Contact Telephone/Mobile number - Số điện thoại chính thức/ số di động
Your answer
Email
Your answer
For Day 1, which Parallel Session do you plan to attend? - Dành cho Ngày thứ nhất, Bạn dự định tham dự phiên nào?
For Day 2, do you plan to attend the Seafood Tripartite Dialogue Workshop? - Dành cho Ngày thứ 2, Bạn có dự định tham dự Hội thảo Đối thoại ba bên của ngành Thủy sản không?
Do you require interpretation (English-Vietnamese)? - Bạn có yêu cầu phiên dịch không (tiếng Anh-tiếng Việt)?
What are you hoping to gain from attending this event? - Bạn mong muốn đạt được gì khi tham dự sự kiện này?
Your answer
Which communication channels do you use the most for your work? - Những kênh truyền thông nào bạn sử dụng nhiều nhất cho công việc của bạn?
Comments and/or questions - Nhận xét và / hoặc câu hỏi
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of UTmail. Report Abuse