BORANG PENILAIAN PROGRAM LITERASI MAKLUMAT / INFORMATION LITERACY PROGRAMME EVALUATION FORM
Kod Dokumen: OPR/PSAS/BR06/PLM
Strategi Pencarian Maklumat/Information Search Strategy
Tarikh/Date *
Masa/Time: *
Tempat/Venue *
Fasilitator/Facilitator *
TAJUK KELAS/TYPE OF CLASS *
MAKLUMAT PELAJAR/STUDENT PARTICULARS *
Semester *
Fakulti/Faculty *
Sila baca pernyataan berikut dan pilih respon yang sesuai dengan menandakan (/) pada nombor berkenaan berpandukan skala yang dinyatakanPlease tick (/) the appropriate response in the column provided *
Sangat Tidak Setuju / Strongly Disagree
Tidak Setuju /Disagree
Sederhana / Moderately Agree
Setuju / Agree
Sangat Setuju /Strongly Agree
1. Kelas dikendalikan dengan teratur/The class session was well organized.
2. Penyampaian jelas & mudah difahami/The presentation was clear and understandable.
3. Kandungan modul kelas sangat berguna/ The subject content of the class is useful.
4. Jangka masa pelaksanaan program adalah sesuai/The duration of the program is appropriate.
5. Kelas ini sangat membantu pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan/This class was helpful for learning, teaching and research.
Cadangan anda untuk meningkatkan program ini (jika ada)/ Please give your suggestion(s) to improve this programme (if any):
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universiti Putra Malaysia. Report Abuse