การแข่งขันเรียงแก้วตามรูปแบบที่กำหนด The 1st Sport Stacking Competition, USP Open Week 2018
การแข่งขันเรียงแก้วตามรูปแบบที่กำหนด
หมวดสามัญแกนธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ


การแข่งขันเรียงแก้วตามรูปแบบที่กำหนด เป็นการแข่งขันการเรียงแก้วพลาสติก 12 ใบ ตาม กระบวนการเรียงแก้วและรูปแบบให้ถูกต้อง โดยผู้ที่เรียงแก้วได้ถูกต้องและเร็วที่สุดถือเป็นผู้ชนะ การแข่งขันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางสมองและประสาทสัมผัส นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองและ พัฒนาทักษะทางสังคมของผู้แข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน
1. ประเภทการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ 1 ทีม
3. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ
3.1 รอบคัดเลือก คัดเลือกทีมที่ทำเวลาเร็วที่สุด 3 ทีมแรก
3.2 รอบชิงชนะเลิศ เรียงลำดับทีมที่ทำเวลาเร็วที่สุด 3 ทีมแรก
4. การตัดสิน พิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการเรียงแก้วตามแบบที่กำหนด โดยพิจารณาจากเวลา รวมของแต่ละทีมที่น้อยที่สุดเป็นเกณฑ์
5. วัน - เวลาแข่งขัน : แข่งขันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
5.1 รอบคัดเลือก เวลา 09.00 – 10.30 น.
5.2 รอบชิงชนะเลิศ เวลา 11.00 – 12.30 น.

การประกาศผล
ประกาศผลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน

เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมตามรายละเอียดที่แนบมา


*** หมายเหตุ รายการแข่งขันแต่ละประเภท หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนน้อยกว่า 5 ทีม หรือ 5 คน ทางวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขัน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service