แบบประเมิน การใช้ยาอย่างสมเหตุผลชุดที่ 1 สำหรับแพทย์/ทันตแพทย์
*โปรดเลือกข้อที่ท่านคิดว่าตรงกับความเข้าใจ/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด)
ตำแหน่ง : *
เพศ : *
1.ท่านเข้าใจคำว่า "การใช้ยาอย่างสมเหตุผล" (ตามนิยามของ WHO และ/หรือบัญชียาหลักแห่งชาติ) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ท่านตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อประชาชน สังคม หน่วยงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ท่านทราบถึงนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ท่านเห็นด้วยกับนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ท่านตั้งใจที่จะช่ายผลัดดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาลให้ประสบความสำเร็จ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ท่านทราบว่าจะช่วยให้นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยายาลประสบความสำเร็จได้อย่างไร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.ท่านเห็นว่าแพทย์ควรสนใจเป็นพิเศษในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและสังคม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.ท่านเห็นว่าการเลือกสั่งยา original ทั้งที่มียา local made ในบัญชียาหลักอยู่แล้วสำหรับผู้ป่วยบางรายซึ่งมีสิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.ท่านเห็นว่าการส่งเสริมการขายของบริษัทยาไม่มีผลต่อวิธีการสั่งยาของท่าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.ท่านเลือกใช้ยาตามข้อบ่งชี้ใน standard guideline หรือข้อแนะนำเวชปฏิบัติของสมาคมวิชาชีพในประเทศ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy