Hormonforstyrrende stoffer - Nye godkendte genmodificeret gærstammer til påvisning af østrogene og androgene stoffer. Et problembaseret og anvendelsesorienteret forsøg

Hormonforstyrrende stoffer - Nye godkendte genmodificeret gærstammer til påvisning af østrogene og androgene stoffer. Et problembaseret og anvendelsesorienteret forsøg

Fag: Biologi og Bioteknologi
Arrangør: FaDB-kurser
Tilmelding: Nederst på siden.
Titel: Hormonforstyrrende stoffer. Kursus/workshop i anvendelse af nye
godkendte genmodificeret gærstamme til påvisning af østrogene og
androgene stoffer. Et problembaseret og anvendelsesorienteret forsøg.
Kursusform: Éndagskursus
Forplejning: Prisen inkluderer forplejning.
Deltager antal: max 21
Pris: 1750,- for medlemmer af FaDB. For ikke medlemmer 2750,-. Ved
overtegning af kurset vil medlemmer af FaDB have fortrinsret.
Tid: Torsdag den 27.4.2017
Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42 7100 Vejle
Underviser: Christian Rix. cr@roedkilde-gym.dk
Tilmeldingsfrist: onsdag den 20.4.2017. Tilmelding er bindende.
Målgruppe: Lærere der underviser i biologi og bioteknologi.

Indhold:
Kurset er en workshop i hvordan den nye genmodificeret gærstamme, som er blevet godkendt af arbejdstilsynet til påvisning af hormonforstyrrende stoffer, kan anvendes i undervisningen i biologi og bioteknologi. Kurset vil holde fokus på koblingen mellem problemorienteret og løsningsorienteret. Forsøget lægger op til brugen af innovation som pædagogisk redskab til at skabe interesse for faglighed.
Forsøget og gærstammen er godkendt af Arbejdstilsynet efter aftale med Undervisningsministeriet.
Målgruppe: Gymnasielærere der underviser i biologi, bioteknologi A, teknikfag eller teknologi og som har gennemført det kompetencegivende kursus ”Eksperimentel genteknologi” eller som har påtænkt at gennemføre det i nærmeste fremtid.
Kursusdeltagere medbringer selv egne kosmetikprodukter, som skal testes for hormonforstyrrende virkning.
Se på varedeklarationen efter: Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben og Butylparaben, men også andre stoffer og produkter der skulle ønskes undersøges, kan blive testet på dagen. Produktet skal blot kunne ekstraheres over i en ethanolfase.

Præliminært program:
10.00-10.15 Velkomst med kaffe og brød.
10.15-10.45 Introduktion til sikkerhed omkring arbejde med genmodificeret organismer. Præsentation af hvordan gærstammerne er designet.
10.45-12.00 Klargøring af vækstmedie til genmodificeret gærceller, herunder hvilke forberedelse læreren har i forbindelse af modtagelse af kittet ”Hormonforstyrrende stoffer”.
Ekstraktion af parabener fra egne kosmetikprodukter. Innovative ekstraktionsmetoder. Fokus på det løsningsorienteret. Eleveres innovation!
12.00-12.45 Frokost
12.45-14.00 Fremstilling af fortyndingsplader, test af ekstraherede prøver og standard ved hjælp af genmodificeret gær. Fokus på de genmodificeret gærcellers anvendelighed på tværs af niveauer C,B og A-niveau, samt NV.
14.00-14.45 Erfaringsudveksling og præsentation af undervisningsforløb hvori forsøget kan indgå. Liste over nødvendig materiale indkøb.
14.45-15.00 Opsamling og evaluering


    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question