ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu: ,,SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV - AKÁ JE A AKÁ BY MOHLA BYŤ PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITEĽOV"

Konferencia s názvom "Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov" je orientovaná na riešenie otázok spojených s osobnosťou učiteľa, jeho prípravou a pedagogickým pôsobením. Vytvárame priestor pre prezentovanie riešených problémov, výskumných výsledkov a podnetov pre inovácie vo vzdelávacej teórii i praxi. Na konferencii sú vítaní aj učitelia z praxe.
Email address *
Meno a priezvisko s titulmi *
Pracovná pozícia
Adresa pracoviska *
e-mail *
telefónny kontakt *
Návrh sekcie pre zaradenie príspevku:
Názov príspevku *
Abstrakt (Arial 12 b., max. 10 riadkov) *
Kľúčové slová (max. 5) *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service