Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu NP COVID MRK - iné organizácie mimo obcí
Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Základné údaje o žiadateľovi
Názov: *
IČO *
DIČ *
Právna forma *
Required
Ulica a číslo *
PSČ *
Obec *
Okres *
Kraj *
E- mail pre záväznú elektronickú komunikáciu *
Číslo účtu (IBAN) *
Webstránka
Počet obyvateľov obce *
Počet príslušníkov k MRK *
2. Adresa miesta výkonu práce terénneho asistenta COVID
Názov *
Ulica a číslo *
PSČ *
Obec *
Príslušnosť k VÚC *
3. Štatutárny orgán
Titul
Meno a priezvisko *
Funkcia *
Telefón *
e-mail *
4. Kontaktná osoba pre realizáciu NP COVID MRK
Titul
Meno a priezvisko *
Funkcia *
Telefón *
e-mail *
Stručná charakteristika organizácie s dôrazom na aktivity a činnosti za posledné dva roky *
Ak áno, uviesť názov projektu a obdobie zapojenia
V prípade, že počet obyvateľov a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít uvedený v bode 1. tejto žiadosti je 301 a vyšší, je možné obsadenie dvoch pracovných pozícií terénny asistent covid. Má užívateľ záujem využiť túto možnosť? *
7. Ďalšie údaje - disponibilita potrebného technického vybavenia
Priestorové vybavenie – samostatná miestnosť *
Počítačová zostava s dostatočným internetovým pripojením *
Telekomunikačné zariadenie (mobilný telefón, atď.) *
Prehlasujeme, že žiadateľ nie je zapojený v inom projekte, pri ktorom by mohlo dôjsť k prekrývaniu výdavkov (prekrývanie v oblasti cieľovej skupiny alebo aktivít) *
Required
Potvrdzujeme správnosť vyplnených údajov a súhlasíme so všetkými podmienkami uvedenými v Oznámení a jeho prílohách *
Required
Meno a priezvisko štatutára *
Podpis štatutára (v tlačenej verzii)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy