Colloqium Legale - Zgłoszenia

W seminarium mogą wziąć udział studenci wszystkich lat studiów prawniczych. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (nie więcej niż 20 osób), prowadzący zastrzegają możliwość przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o takie kryteria jak dotychczasowe osiągnięcia w nauce oraz działalność społeczną. Należy wypełnić poniższą ankietę.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question