MOP 25 - Trojan Horses
Email address *
Buong Pangalan *
Apilyedo *
Mobile Number (Whatsapp Number if Available) *
1. Pwede ba nating mahalin ang mundo at ang mga makakasalanang gawi nito at manatiling isang Cristiano na pinanganak ang muli. *
1 point
2. Kung iniibig natin si Jesus, hindi tayo gagawa ng anomang gawa na hindi nya ikakalugod. *
1 point
3. Ay tunay na Cristiano ay makikinig lamang ng mga musika na pinapayagan ni Jesus. *
1 point
4. Ang damit ng Cristiano ay dapat tama ang Haba, tama ang luwang, at tama ang taas para matabonan ang dapat tabonan. *
1 point
5. Pipiliin ng mga anak ng Dios na hindi magsuot ng ginto, perlas, singsing, o hikaw man sapagkat ito ay hindi kalugodlugod kay Jesus. *
1 point
6. Ayon sa 1 Jn. 4:19, bakit iibigin natin S'ya (Hesus)? *
1 point
Required
7. Ayon sa Luke 9:23, ano ang gagawin natin bago sumunod kay Hesus? *
1 point
Required
8. Ayon sa 1 Jn. 2:16, ano ang tatlong trojan horses ng ating kaaway na si satanas? *
1 point
Required
9. Ano dapat ang ating patnubay? *
1 point
Required
10. Kaibigan, 1 Pedro 2:9, nabanggit tayo ay isang lahing hirang at bayang pag-aaring sarili ng Dios. Nais ng Diyos na maihayag natin S'ya sa kung ano man ang ating ginagawa, ating pananamit o sinusuot man, ating kinakain o kung ano man pinapasok natin sa ating katawan, pinapanood o pinakikinggan. Nais mo bang maihayag S'ya sa iyong buhay? *
0 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy