ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РМС № 96/02.02.2012 Г.
Консултацията с цел оценяване въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България приключи. Благодарим Ви за участието!
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service