Đăng ký Ôn tập và thi chứng chỉ Tin học, Ngoại Ngữ


Chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo có giá trị toàn quốc.
Đối tượng: sinh viên chính quy,học viên hệ ĐTTX, VLVH, thí sinh tự do tại TpHCM.
Đóng học phí, lệ phí tại phòng 802, 35-37 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1.
Tin học: Ngày ôn tập: 06, 07/05/2017; Ngày thi: 07/05/2017.
Tiếng Anh: Ngày ôn tập: 15, 16/04/2017 và 22, 23/04/2017; Ngày thi: 23/04/2017.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question