ใบสมัครงาน
บริษัทสงวนสิทธิ ที่จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือเงินใดๆ หากตรวจพบว่าผู้สมัครใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัคร
โปรดอ่านและกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน
ตำแหน่งงานที่สมัคร
Your answer
เงินเดือนที่คาดหวัง
Your answer
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
Your answer
ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
Email
Your answer
วัน / เดือน/ ปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
กรุ๊ปเลือด
อายุ
Your answer
น้ำหนัก (ก.ก.)
Your answer
ส่วนสูง (ซ.ม.)
Your answer
เชื้อชาติ
Your answer
สัญชาติ
ศาสนา
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
Your answer
ออกให้โดย : อำเภอ
Your answer
บัตรประกันสังคมเลขที่
Your answer
สถานพยาบาล (ปกส.) ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
Your answer
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน
Your answer
ข้อมูลบิดา มารดา
ชื่อ-นามสกุล บิดา
Your answer
อายุของ บิดา
Your answer
สถานะภาพของบิดา
ชื่อ-นามสกุล มารดา
Your answer
อายุของ มารดา
Your answer
สถานะภาพของมารดา
ข้อมุลส่วนตัวอื่นๆ
สถานภาพทางทหาร
ถ้ายังไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ จะถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารเมื่อ
MM
/
DD
/
YYYY
สถานภาพสมรส
ข้อมูลคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส
Your answer
อายุ (ปี)
Your answer
เชื้อชาติ
Your answer
สัญชาติ
Your answer
ศาสนา
อาชีพ
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
มีบุตรรวม
Your answer
มีบุตรชายกี่คน
Your answer
มีบุตรหญิงกี่คน
Your answer
กำลังศึกษาอยู่กี่คน
Your answer
อายุต่ำกว่า 6 ปี
Your answer
ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุล ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (1)
Your answer
มีความเกี่ยวข้อง (1)
Your answer
ที่ทำงาน (1)
Your answer
โทรศัพท์ (1)
Your answer
ชื่อ-สกุล ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (2)
Your answer
มีความเกี่ยวข้อง (2)
Your answer
โทรศัพท์ (2)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service