แบบตอบรับเอกสารและรายงานเชิงสถิติ
เรียน สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ทุกท่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเอกสารสารสนเทศ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ (ณ 31 ธันวาคม 2560)
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบสำรวจนี้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จักขอบคุณอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ท่านได้รับเอกสารใดบ้าง *
Required
เพศ *
วุฒิการศึกษา *
ท่านอยู่ในกลุ่มหน่วยงานใด *
ส่วนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นที่มีต่อข้อมูลสารสนเทศ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ในด้านต่างๆ
ข้อคิดเห็น *
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
ควรปรับปรุง
1. ข้อมูลมีความถูกต้อง/น่าเชื่อถือ
2. ครอบคลุม สอดคล้องกับความต้องการนำไปใช้
3. ข้อมูลมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
4. ขนาดรูปเล่ม เหมาะสม
5. รูปแบบการนำเสนอ (เข้าใจง่าย,สวยงาม)
6. ตัวอักษรชัดเจน
7. กล่องบรรจุเหมาะสม สวยงาม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ท่านนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้าน *
Required
รูปแบบข้อมูลที่ต้องการ *
Required
ต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม *
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service