Warsztaty Modele biznesowe - Wystawa Baltic Home
10.11 godz. 13:00 - 16:00

Warsztaty Modele biznesowe

Prowadzące: Monika Klein i Hanna Wysocka

Warsztat, podczas którego uczestnicy, przy wykorzystaniu Business Model Canvas, opracują modele biznesowe dla wybranych innowacyjnych przedsięwzięć. Zostaną zaprezentowane zalety metody, która sprawdza się nie tylko w przypadku start-upów, ale również w procesie generowania nowych produktów i usług przez małych i dużych przedsiębiorców. Warsztaty pozwolą uczestnikom na efektywne wykorzystanie Business Model Canvas do kreowania wartości rozwijanej przez nich technologii, czy też usługi, produktu. Pomogą w opracowywaniu współpracy transgranicznej.


Ilość osób: 10
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię | Vorname |Name *
Nazwisko | Name |Surname *
Numer telefonu | Rufnummer | Phone Number *
Firma, instytucja, zawód | Firma, Anstalt, Beruf | Company, institution, profession *
Narodowość | Nationalität | Nationality *
Płeć | Geschlecht |Sex *
(PL) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Media Dizajn oraz partnerów spotkania do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań przed i podczas spotkania, monitoringu, ewaluacji i kontroli (zgodnie z usta-wą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania na każdym etapie trwania warsztatów.                                                                

(DE)Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch Stowarzyszenie Media Dizajn und die Sitzungspartner zu den Zwecken zu, die für die Einstellung, Organisation von Aktivitäten vor und während der Sitzung, Überwachung, Bewertung und Kontrolle erforderlich sind (gemäß dem Gesetz vom 10. Mai 2018 über die Schutz personenbezogener Daten (Journal Acts of 2018, Punkt 1000) und gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und über den freien Verkehr solcher Daten und die Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (DSGVO). Ich habe das Recht, in jeder Phase des Workshops auf meine Daten zuzugreifen und diese zu korrigieren.

(ENG)I consent to the processing of my personal data by the Media Dizajn Association and the partners of the meeting for the purposes necessary for recruitment, organization of activities before and during the meeting, monitoring, evaluation and control (in accordance with the Act of 10 May 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (RODO)).
*
(PL)Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu umieszczenia go m.in.: na materiałach drukowanych, na stronie internetowej Stowarzyszenia Media Dizajn oraz w mediach społecznościowych. Zgoda wyrażana jest nieodpłatnie.

(DE) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Bild unter anderem für folgende Zwecke verwendet wird: auf gedruckten Materialien, auf der Website der Media Dizajn und in den sozialen Medien. Die Zustimmung wird kostenlos erteilt.

(ENG)I agree to the use of my image in order to place it, among others: on printed materials, on the website of the Media Design and Design Plus Association and in social media. Consent is free of charge.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Media Dizajn. Report Abuse