ร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการให้บริการ
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองและเป็นความลับ
หมายเหตุ
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลการดำเนินการให้ท่านทราบ
กรุณาระบุรายละเอียดการร้องเรียน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่องต่อไป
สวัสดีครับ คุณต้องการที่จะติดต่อรับบริการเรื่องใด โปรดระบุครับ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33. Report Abuse