ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0
วันที 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email address *
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล ของผู้เข้าร่วมประชุม *
เลขที่ ทน.
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์ *
โทรศัพท์ (มือถือ) *
E-mail address *
Line ID
ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม *
ชำระค่าลงทะเบียน โดยชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาวสุวรรณา เสมศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่บัญชี 596-1-21297-9
แนบหลักฐานการชำระเงิน
หากยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงิน ให้โอนเงินและถ่ายรูปส่งใบเสร็จส่งผ่านทาง Official LINE หรือ e-mail address: mthcuconference@gmail.com
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (โปรดระบุชื่อ/ที่อยู่ให้ละเอียด) *
Required
อาหาร *
ที่พัก ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน โทร. 0-2713-8181
1,000 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า พักได้ 2 ท่าน
ติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ คุณเรณู หรือ คุณนิศวร์ชญา โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1221, 1250
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms