ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP Module 5 : วันที่ 13, 16, 17 ต.ค. 64 กับ CMSK Academy
** อบรมแบบ Remote Classroom (ห้องเรียน Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM หรือ Microsoft Teams) **
Email *
รายละเอียดค่าธรรมเนียม กรณีชำระด้วยการโอน
รายละเอียดค่าธรรมเนียม กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียม 3%)
ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกสมาคมฯ/นักศึกษา
1. กรณีชำระด้วยการโอน หัก ส่วนลด ดังนี้
** สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- กรณี ไม่มี ใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม 321 บาท (300 บาท+Vat 21 บาท)
- กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนเพิ่ม ลดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 312 บาท (300 บาท+Vat 21 บาท-หัก ณ ที่จ่าย 9 บาท)

** นักศึกษา
- กรณี ไม่มี ใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม 1,070 บาท (1,000 บาท+Vat 70 บาท)
- กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1,040 บาท (1,000 บาท+Vat 70 บาท-หัก ณ ที่จ่าย 30 บาท)
กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มามอบให้ในวันอบรม


2. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต หัก ส่วนลด ดังนี้
** สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- กรณี ไม่มี ใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม 330.63 บาท (309 บาท+Vat 21.63 บาท)
- กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนเพิ่ม ลดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 321.36 บาท (309 บาท+Vat 21.63 บาท-หัก ณ ที่จ่าย 9.27 บาท)

** นักศึกษา
- กรณี ไม่มี ใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม 1,102.10 บาท (1,030 บาท+Vat 72.10 บาท)
- กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1,071.20 บาท (1,030 บาท+Vat 72.10 บาท-หัก ณ ที่จ่าย 30.9 บาท)
กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มามอบให้ในวันอบรม

คำนำหน้า *
ชื่อ นามสกุล *
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ท่านทราบข่าวการอบรมจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
อาชีพของท่าน
ชื่อที่ต้องการใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CMSK. Report Abuse