Picture Your Future - Application Portal (Lluniwch eich Dyfodol – Gofod Ymgeisio)
Thank you for your interest in participating in "Picture Your Future: A Participatory Photography Project for Young People on the Environment in Wales".

Participants in the event will be asked to:

1. Share photographs documenting their concerns about the current state of nature and climate change, and their visions for the future;

2. Join us for a one-day, in-person (COVID-19 pending) session where they can present the photographs they’ve submitted, and co-design recommendations for action;

3. Work together to shape and develop the final recommendations and outputs of the ‘Picture your Future’ project after the session has been convened.

To participate in this in-person event, please complete the application below. The deadline for applications is Monday, October 18th. Selected participants will be notified on a rolling basis by Tuesday, October 19. Apply early as space is limited.

Following selection, participants are asked to attend one of the following virtual training sessions:

• Wednesday, 20th October, 2021, 4:30pm – 5:00pm BST

The event will take place in Cardiff from 10:00am - 4:00pm.

Participants will receive a £60 gift card and travel reimbursements to and from the event. Meals and refreshments will be provided throughout the day.

For more information, please visit berggruen.org/events or contact Junior Program Coordinator Erica Riray at rsvp@berggruen.org.

Learn more about the Berggruen Institute's event and data privacy policies here: https://www.berggruen.org/policies/.

--

Diolch am eich diddordeb cymryd rhan yn "Llun Eich Dyfodol: Prosiect Ffotograffiaeth Gyfranogol i Bobl Ifanc ar yr Amgylchedd yng Nghymru".

Gofynnir i gyfranogwyr y digwyddiad:

1. Rhannu ffotograffau yn portreadu eu pryderon am gyflwr presennol natur a newid hinsawdd, a'u gweledigaethau ar gyfer y dyfodol;
2. Ymunwch â ni am sesiwn undydd, gwyneb-yn-wyneb (yn dibynnu ar y sefyllfa COVID-19) lle gallant gyflwyno'r ffotograffau maen nhw wedi'u cyflwyno, a chyd-ddylunio argymhellion ar gyfer gweithredu;
3. Cydweithio i lunio a datblygu argymhellion terfynol y prosiect ‘Lluniwch eich Dyfodol’ ar ôl i’r sesiwn gael ei gynnull.

I gymryd rhan yn y digwyddiad personol hwn, cwblhewch y cais isod. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Hydref 18. Bydd cyfranogwyr dethol yn cael eu hysbysu ar sail dreigl erbyn dydd Hydref 19. Gwnewch gais yn gynnar gan fod lle yn brin.

Ar ôl cael eu dewis, gofynnir i'r cyfranogwyr fynychu un o'r sesiynau hyfforddi rhithiol:

• 20 Hydref, 2021, 4:30yp - 5:00yp BST

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd rhwng 10:00 am a 4:00 pm.

Bydd cyfranogwyr yn derbyn taleb rhodd o £ 60 ac ad-daliadau teithio yn ôl ac ymlaen i'r digwyddiad. Bydd bwyd a diodydd ar gael trwy gydol y dydd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i berggruen.org/events neu cysylltwch â Chydlynydd y Rhaglen Iau Erica Riray yn rsvp@berggruen.org.

Dysgwch fwy am bolisïau preifatrwydd digwyddiadau a data Sefydliad Berggruen yma: https://www.berggruen.org/policies/.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Full Name (Enw llawn) *
Email (Ebost) *
Pronouns (Rhagenwau) *
Where are you currently located? (city) (Ble ydych chi’n byw ar hen o bryd?) *
How did you learn about the event? (Sut wnaethoch chi dusgu am y digwyddiad?) *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy