แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ออนไลน์
โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการติดต่อผู้ร้องเรียน
โปรดระบุข้อมูลที่ทางโรงเรียนขุขันธ์จะติดต่อประสานงานกับท่านได้
ชื่อ-สกุล *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
e-mail(ถ้ามี)
ผู้ร้องเรียนจัดอยู่ในกลุ่ม *
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการร้องเรียน
โปรดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหา ข้อขัดข้อง
ข้อร้องเรียน เรื่อง *
สาเหตุที่ร้องเรียน *
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน *
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน(ถ้ามี) ส่งเอกสารประกอบการร้องเรียนได้ที่ e-mail:admin@khukhan.ac.th
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อร้องเรียนข้างต้นเป็นความจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากมี
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนขุขันธ์. Report Abuse