"Conversar acerca (de) las pràcticas educativas". 11/06/2012

Conversa entre Carlos Skliar i Asun Pie, amb Enric Bolea,
organitzada per la Institució Balmes S.C.C.L.
A la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer,
situada al Parc de la Muntanyeta, al carrer Baldiri Aleu Torres, 6.
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Dilluns 11 de juny de 2001 a les 17:00 hores.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Protecció de dades/Protección de datos

  En virtut del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999 i el Reial Decret 994/1999 que regulen el tractament automatitzat de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades personals han estat incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de la Institució Balmes S.C.C.L., inscrita en el full BN-2883 en el Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona amb la finalitat d'informar de cursos, jornades, materials o qualsevol tipus d'activitat relacionada amb l'educació, així com també per informar de serveis. En tot moment, podrà accedir a la rectificació, cancel.lació i oposició de les dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic a secretariab1@ibalmes.org o bé mitjançant un escrit dirigit a: Institució Balmes S.C.C.L., carrer Eucaliptus, núm.33 de 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), acompanyat sempre d'una fotocòpia del seu DNI. --- En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999 y el Real Decreto 994/1999 que regulan el tratamiento automatizado de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales están incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de la Institució Balmes S.C.C.L., inscrita en la hoja BN-2883 en el Registro Territorial de Cooperativas de Barcelona con la finalidad de informarle de cursos, jornadas, materiales o cualquier tipo de actividad relacionada con el educación así como también para informar de servicios. En todo momento, podrá acceder a la rectificación, cancelación y oposición de los datos de carácter personal mediante un correo electrónico a secretariab1@ibalmes.org o bien mediante un escrito dirigido a:Institució Balmes S.C.C.L., carrer Eucaliptus, núm.33 de 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), acompañado siempre de una fotocopia de su DNI.