Опитування адміністрації РВО «бакалавр» ОП «Спеціальна освіта»  
Шановні колеги!
Опитування є анонімним. Результати опитувань будуть використані з метою покращення якості освіти та освітньої діяльності в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
У першій частині анкети виберіть одну з п’яти відповідей на кожне з питань.
У другій частині анкети можна дати розгорнуту відповідь на питання.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
На цій освітній програмі визнається цінність якісної освіти *
В нашому університеті забезпечується недопущення нетерпимості чи дискримінації проти студентів, викладачів чи інших працівників *
Наш університет має публічно оприлюднену стратегію, політику та процедури щодо забезпечення якості освіти *
У студентів та викладачів є дієва можливість робити свій внесок у забезпечення якості освіти *
Наш університет відслідковує шляхом моніторингу якість освіти, яка надається студентам *
Навчання на цій освітній програмі належним чином готує студентів до сучасної кар’єри. *
Науково-педагогічні та педагогічні працівники нашого університету є академічно доброчесними та не допускають академічного шахрайства *
У нашому університеті діє Кодекс доброчесності, що ефективно виконується *
Освітні компоненти цієї освітньої програми визначають чіткі та передбачувані результати навчання *
 Освітні компоненти цієї освітньої програми розробляються із залученням студентів та інших зацікавлених сторін *
Освітні компоненти цієї освітньої програми включають добре структуровані і доречні можливості для стажування студентів *
В університеті поважають і визнають розмаїття студентів,а також їхні культурні та особисті потреби *
В нашому університеті є гнучкість у навчанні *
Студенти цієї освітньої програми отримують детальний відгук (зворотний зв'язок) про свою роботу та успішність *
Студенти отримують цей відгук дуже швидко *
Відгук, який отримують студенти, допомагає їм з’ясувати речі, які вони не розуміють *
Освіта, яку надає ця освітня програма, є цікавою і стимулює розвиток інтелекту та критичного мислення у студентів *
В нашому університеті студенти мають можливість оскаржити результати оцінювання, що видаються їм неправильними чи несправедливими *
В нашому університет є дієві офіційні процедури для розгляду скарг студентів *
Взаємоповага у відношенні студент-викладач заохочується у нашому університеті *
Під час занять регулярно мають місце дискусії, що змушують замислитись *
В нашому університеті підтримується гнучкість у навчанні та визнається можливість здобуття неформальної освіти *
В нашому університеті заохочується автономія студентів і одночасно забезпечується наставництво та підтримка з боку викладачів *
Екзаменатори цієї освітньої програми знайомі з сучасними методами тестування й оцінювання, а також кваліфіковані належним чином для того, щоб оцінювати успішність студентів *
Викладачі цієї освітньої програми оцінюють успішність студентів на основі завчасно оприлюднених методів та критеріїв оцінювання *
Де можливо, на цій освітній програмі здійснюється оцінка успішності у навчанні студентів із залученням більше, ніж одного екзаменатора *
Процес зарахування до нашого університету є прозорим, об’єктивним та ґрунтується на основі індивідуального рівня знань абітурієнтів *
В нашому університеті діють всі необхідні правила зарахування, переведення, визнання та атестації студентів *
Методи оцінювання та критерії виставлення балів націй освітній програмі є об’єктивними та справедливими *
 Викладачі цієї освітньої програми високо кваліфіковані та компетентні *
Викладачі цієї освітньої програми добре організовані та регулярно підготовлені до занять *
 У студентів є можливість оцінювати роботу своїх викладачів *
Я маю змогу швидко контактувати з викладачами щодо адміністративних питань, якщо виникає така необхідність *
Викладачі цієї освітньої програми регулярно застосовують різноманітні методики викладання для забезпечення ефективності навчання *
Викладачі цієї освітньої програми використовують методи викладання, засновані на вирішенні проблем, провадять навчання,орієнтоване на практику та отримання фахових навичок *
Викладачі цієї освітньої програми вміло та чітко пояснюють ключові поняття *
Викладачі цієї освітньої програми з ентузіазмом ставляться до предмету, який викладають *
Наш університет здійснює регулярне оцінювання викладачів на основі чітких та об’єктивних критеріїв *
Наш університет надає викладачам можливість оскаржити результати їх оцінювання, що видаються неправильними чи несправедливими *
Наш університет має дієві офіційні процедури для розгляду скарг викладачів *
Академічна кар’єра в моєму навчальному закладі залежить передусім від успішності працівника як науковця та викладача *
 Студенти отримують достатньо підтримки і корисних порад щодо свого навчання *
Студенти отримують корисні настанови та вичерпні консультації, коли їм необхідно зробити вибір щодо навчання *
Навчальні ресурси,необхідні для вивчення матеріалу, є постійно доступними для студентів *
В університеті є стабільний доступ до мережі Інтернет та інших баз даних для пошуку необхідних матеріалів *
Як у представника адміністрації, у мене є достатньо ресурсів, щоб ефективно виконувати свої обов’язки *
Наш університет добре організував освітній процес і ефективно адмініструє навчальні ресурси *
Розклад занять є ефективним та зручним для студентів і викладачів *
Під час будь-яких змін у навчальному курсі чи у викладанні ефективно використовується комунікація між студентами та адміністрацією університету *
Викладачі та студенти мають доступ до важливої інформації і даних щодо навчальних курсів та успішності *
Наш університет має та використовує ключові показники ефективності своєї роботи *
Наш університет збирає інформацію про рівень задоволеності студентів освітніми програмами *
Наш університет регулярно оприлюднює актуальну,неупереджену та об’єктивну інформацію про зміни та діяльність, що впливають на освітній процес *
 Інформація, що оприлюднюється нашим університетом, включає критерії відбору на освітні програми, заплановані результати навчання на цих програмах, методи викладання, навчання та оцінювання, а також прохідні бали *
 Наш університет оприлюднює інформацію і сприяє працевлаштуванню своїх випускників *
Освітні програми на цій кафедрі регулярно переглядаються із залученням студентів та інших зацікавлених сторін *
Освітні програми регулярно переглядаються з урахуванням потреб суспільства *
Наш університет на циклічній основі проходить зовнішнє оцінювання процесів забезпечення якості освіти *
Наш університет сприяє проведенню внутрішнього оцінювання якості освіти перед проходженням кожного зовнішнього оцінювання *
Висловіть Ваші пропозиції та побажання щодо удосконалення системи якості освіти цій освітній програмі та в університеті *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy