SEJARAH SPM : K1 - 2018
SOALAN SEBENAR
NAMA *
Your answer
SEKOLAH *
Your answer
BUKU BERIKUT DITULIS OLEH SUN TZU. APAKAH PERKARA YANG BOLEH DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT HARI INI DARI BUKU TERSEBUT? *
1 point
Captionless Image
TINGGALAN BANDAR MOHENJO-DARO BUAT PERTAMA KALINYA DITEMUI OLEH R.D BANERJI PADA TAHUN 1921. ANTARA YANG BERIKUT, YANG MANAKAH TINGGALAN BANDAR TERSEBUT? *
1 point
SISTEM DEMOKRASI DIWARISI DARIPADA TAMADUN YUNANI. MENGAPAKAH SISTEM TERSEBUT MASIH DIAMALKAN SEHINGGA KINI? *
1 point
DALAM BUKU REPUBLIC, PLATO MENGHURAIKAN STRUKTUR KERAJAAN YANG BAIK.PERNYATAAN MANAKAH YANG BERKAITAN DENGAN SARANAN PLATO TERSEBUT? *
1 point
PETA 1 MENUNJUKKAN KEDUDUKAN TASIK TONLE SAP. *
1 point
Captionless Image
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH DALAM TAMADUN DUNIA. *
1 point
Captionless Image
MASYARAKAT ARAB JAHILIAH MENGAMALKAN SISTEM KABILAH. APAKAH KESAN AMALAN SISTEM TERSEBUT? *
1 point
Captionless Image
DIALOG BERIKUT MUNGKIN BERLAKU DALAM KALANGAN PEMIMPIN QURAISY DI KOTA MAKKAH PADA ZAMAN JAHILIAH. *
1 point
Captionless Image
PERJANJIAN TERSEBUT DIMETERAI OLEH NABI MUHAMMAD SAW DENGAN PENDUDUK MADINAH. *
1 point
Captionless Image
BAGAIMANAKAH NABI MUHAMMAD SAW MENYEBARKAN AJARAN ISLAM SETELAH MENDIRIKAN KERAJAAN ISLAM MADINAH? *
1 point
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN DASAR POLITIK YANG DIJALANKAN OLEH KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH DI KAWASAN BALKAN, EROPAH. *
1 point
Captionless Image
SENARAI BERIKUT ADALAH TOKOH PEMERINTAH KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH. *
1 point
Captionless Image
ULAMA BERIKUT MENULIS KITAB AGAMA ISLAM PADA ABAD KE-17 DI ACHEH. *
1 point
Captionless Image
DI ACHEH TERDAPAT SEBUAH KANUN YANG MEMPUNYAI CIRI -CIRI SEBUAH PERLEMBAGAAN ISLAM YANG DIKENALI SEBAGAI KANUN MAHKOTA ALAM. APAKAH YANG TERKANDUNG DALAM KANUN TERSEBUT? *
1 point
RAJAH 1 MENUNJUKKAN KAEDAH PENDIDIKAN TIDAK FORMAL DALAM MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL. *
1 point
Captionless Image
SISTEM SOSIAL MASYARAKAT MELAYU BERUBAH SELEPAS KEDATANGAN ISLAM. APAKAH PERUBAHAN TERSEBUT? *
1 point
AKTA BERIKUT DIGUBAL DI BRITAIN SEMASA REVOLUSI PERINDUSTRIAN.
1 point
Captionless Image
REVOLUSI PERINDUSTRIAN MENYEBABKAN BRITAIN DAN KUASA EROPAH LAIN BERTINDAK MENGUASAI NEGARA LAIN. MENGAPAKAH BRITAIN DAN KUASA EROPAH LAIN BERTINDAK DEMIKIAN? *
1 point
GRAF 1 MENUNJUKKAN PELUASAN KAWASAN TANAMAN GETAH DI NEGERI PERAK PADA AWAL ABAD KE-20. *
1 point
Captionless Image
GAMBAR 1 MENUNJUKKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PERLOMBONGAN BIJIH TIMAH DITANAH MELAYU. *
1 point
Captionless Image
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN PERJUANGAN NASIONALISME MELALUI KARYA PENULISAN DI INDONESIA. *
1 point
Captionless Image
APAKAH KESAN PENGENALAN UNDANG - UNDANG BARAT SEMASA PENJAJAHAN BRITISH DIBURMA? *
1 point
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TELEGRAF PADA ABAD KE-17 TELAH MEMBANTU KUASA -KUASA BARAT MENJALANKAN KEGIATAN IMPERIALISME DI ASIA TENGGARA. BAGAIMANAKAH PERKEMBANGAN TERSEBUT MEMBANTU KEGIATAN IMPERIALISME? *
1 point
APAKAH TINDAKAN JAMES BROOKE DI SUNGAI RAJANG YANG MENYEBABKAN SYARIF MASAHOR DAN DATU PATINGGI ABDUL GAPUR MENENTANGNYA? *
1 point
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN JAWATAN YANG DIWUJUDKAN OLEH BRITISH DITANAH MELAYU. *
1 point
Captionless Image
ANTARA TAHUN 1831 HINGGA TAHUN 1832, BRITISH MENGHADAPI TENTANGAN DARIPADA PENGHULU DOL SAID DI NANING MENGAPAKAH BRITISH DITENTANG DI WILAYAH TERSEBUT? *
1 point
KATA PERBILANGAN ADAT BERIKUT DIAMALKAN OLEH MASYARAKAT MALAYU DI NEGERI SEMBILAN. *
1 point
Captionless Image
BADAN BERIKUT DITUBUHKAN DI NEGERI JOHOR PADA ABAD KE-19. *
1 point
Captionless Image
MENGAPAKAH PERTUBUHAN BERIKUT MENYOKONG MALAYAN UNION? *
1 point
Captionless Image
MENGAPAKAH ORANG MELAYU MENERIMA PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 BERBANDING MALAYAN UNION? *
1 point
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN FUNGSI SURUHANJAYA REID. *
1 point
Captionless Image
MAKLUMAT BERIKUT BERKAITAN DENGAN SISTEM PENTADBIRAN BRITISH. *
1 point
Captionless Image
SINGAPURA MENUNJUKKAN MINAT UNTUK BERGABUNG DENGAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU SEJAK TAHUN 1950-AN LAGI. MENGAPAKAH SINGAPURA BERMINAT DENGAN PENGGABUNGAN TERSEBUT? *
1 point
MENGAPAKAH TARIKH PEMBENTUKAN MALAYSIA DITUNDA DARI 31 OGOS 1963 KE 16 SEPTEMBER 1963? *
1 point
SEJAK MERDEKA, MALAYSIA TELAH MENGAMALKAN SISTEM DEMOKRASI BERPARLIMEN. PERNYATAAN MANAKAH YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM TERSEBUT? *
1 point
PILIHAN RAYA DI MALAYSIA DIKENDALIKAN OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA (SPR). APAKAH FUNGSI SPR? *
1 point
Captionless Image
APAKAH MATLAMAT KERAJAAN MEMPERKENALKAN DASAR EKONOMI BARU PADA TAHUN 1970? *
1 point
APAKAH MATLAMAT PENUBUHAN AGENSI BERIKUT ? *
1 point
Captionless Image
NEGARA BERIKUT TELAH MENGANGGOTAI KUMPULAN G15 (G15). *
1 point
Captionless Image
JERMAN TELAH MELANGGAR SYARAT- SYARAT PERJANJIAN VERSAILLES YANG DITANDATANGANI PADA TAHUN 1919. BAGAIMANAKAH NEGARA TERSEBUT MELANGGAR SYARAT- SYARAT PERJANJIAN VERSAILLES ? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Yes. Report Abuse