Bli med i Fornebuhistorisk forening!

Velkommen til å bli medlem i Fornebuforeningen!

Vi er mange som deler interessen for Fornebu og som sosialiserer både på nettet og ellers, men det er også et mål å organisere så mange som mulig i en formell forening. På den måten kan vi få til bra sosiale arrangementer, opptre som en offisiell enhet og legge til rette for innsamling av bilder, gjenstander og anekdoter til museet vårt på Gamle Fornebu.

Vær vennlig å fylle ut skjemaet under (foreningen kommer ikke til å bruke registeret til andre formål enn å kommunisere med medlemmene). Styret har satt den årlige medlemskontingenten til kr. 200,- for å dekke kostnader i forbindelse med museet og driften forøvrig. Foreningens kontonummer er 1503.60.29452. Vær vennlig å føre på e-postadresse og mobilnummer.

Vi sees!

Hilsen styret - Ole Johan Beck (leder), Odd Arnestad, Arild Haugan og Helge Steensen

  Foreningens logo

  Kontaktinformasjon

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Andre opplysninger

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question